Bonus-Malus ökar inte antalet Hyundai-Trajet till bilskrot

Billiga besiktigade Hyundai-Trajet går mot den globala riktningen av trögsålda bilar. Den pågående epidemin har förstenat en del städer i samhället. Och framtiden är ju oklar, på grund av detta beslutar de flesta att bevara i sina stålar tills viss omändring händer. Köpande av nya personbilar ligger numera inte som något prioriterat kostnadsslag i hushållskassan. Men bättre begagnade Hyundai-Trajet går stick i stäv mot andra personbilar. Köpbehovet har sällan varit så enorm som den är numera. Motiveringen är simpelt. Fortfarande måste många åka till jobbet, affärer eller någon aktivitetsplats. Många av dessa resor förekommer med kollektiva bussar. Det är också det färdsättet som entusiasmeras igenom diverse politiska ställningstagande. Så för att tygla bilåkandet har dieselpriser ökats, Regeringen har chockhöjt fordonsskatten även skatt på trängsel har införts. Alla styrda politiska insatser har naturligtvis utmynnat till ökade kollektivresor, samt att hushållets andra-bil sålts

Hyundai-Trajet konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmängiltiga råd från regeringen, som två m avstånd samt munskyddens lägre betydenhet, har höjt gemene mans motvilja att åka spårvagn. Att myndigheterna också tipsar privatpersoner att köra bil förändrar inte misstänksamheten. Men hälften av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja något fordon. Fördenskull är det mer betydelsefullt än allt annat att skaffa ännu en gammal Hyundai-Trajet, så att alla i hushållet kan åka på ett harmoniskt vis. För referenserna i all heder, klaffar nog tvåmeters-föreskriften för sittande folk. Men för folk i förflyttning på besvärliga bilskrot områden gestaltas det mera som en ouppnåeligt ideal. Av den anledningen skall införskaffade av en andrabil särbehandlas.

Uttjänta Hyundai-Trajet rullar vidare

Billiga begagnade Hyundai-Trajet med höga koldioxidföroreningar och usel trafiktrygghet kan i de flesta fall ses som skrot. Förutom att skrota fordon har de blivit begärlig för den samordnade kriminaliteten för laglös utförsel speciellt till Mellanöstern. Där är avkastningen uppemot 11 gånger större än liknande svenska priser. Och det har öppnats många mindre verkstäder, som med lätta förbättringar kan få rostiga trafikfarliga Hyundai-Trajet godkända genom en bilbesiktning. Så tävlingen förekommer allaredan för hushållet, som är på jakt efter en prisvärd gammal andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Hyundai-Trajet

Auktoriserade skrotfirmor, som mestadels kasserar personbilen för återvinning, attraherar fordonsägare med stora ersättningar. Några klimatkamrater har föredragit att lämna bilarna här med gott samvete, igenom att hejda vidare drift av naturfördärvande och mindre trafiksäkra bilar. Men igenom ångesten att resa kollektivt har den stora efterfrågan trissat upp priserna. De utslitna bilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Natur och ärenden kommer i andra hand av hushållets säkerhet under tvungna resor. Så de här billiga begagnade Hyundai-Trajet går åt som smör i solsken. Ur natursynpunkt är det ett steg tillbaka otal decennier. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer den att stanna där för jämnan?