Fullmakt bilskrot Hisings-Kärra

För att skrota bilen krävs ibland en fullmakt, som skall lämnas till en bilskrot i Hisings-Kärra. Kan inte skrotbilsägaren själv medverka vid inlämningen ersätts han av ett ombud Du kan ge någon annan fullmakt att företräda dig tillfälligt. Fullmakten ger en person rätten att lämna bilen till en bilskrot för skrotning. Fullmakten kan vara begränsad till att bara gälla skrotning av bil. Och den skall vara utformad så att bilens identitet framgår med registreringsnummer och bilmodell. Skrotbilsägaren skall skriva under fullmakten och registreringsbeviset del 2. En kopia av ägarens körkort som skall finnas i handlingarna. Det uttjänta fordonet kan nu skrotas av ombudet hos en auktoriserad bilskrot i Hisings-Kärra. Bilen kommer att avregistreras permanent från bilregistret hos Transportstyrelsen. Skall man skrota en bil som ägs av ett dödsbo krävs en fullmakt från dödsbodelägarna.

Klicka här för att ladda ner fullmakt för att skrota en bil
Fullmakt bilskrot i Hisings-Kärra

Fullmakt skrota bil. Har du själv ingen möjlighet att lämna bilen till en bilskrot i Hisings-Kärra kan du ge någon annan fullmakt att företräda dig tillfälligt. Fullmakten ger en person rätten att lämna bilen till en bilskrot för avregistrering och skrotning