Bilverkstäder i Storuman kämpar mot UG’s skamfilade rykte

Det finns verksamhetsområden, som förtjänar ett skadat rykte. Men aktörer som håller på med bilreparationer i allmänhet leder nog den ligan. Och det gäller alla kategorier från registrerade varumärken till uppdiktade ”firmor” med ingen bokföring. Den snedvridna konkurrensen förekommer i alla sektorer. Och det erfordras ingen stor kunskap att hålla Myndigheterna bortom de väl synliga men oregistrerade eller bulvan-ägda ”firmorna”. Och det finns fler brister och oegentligheter hos firmor, som är relativt negativa för branschen. Överpriser, medvetet fiffel med inte utfört reparation därtill krav på betalning av hopdiktade brister, bör skicka många av firmorna till en åklagare. De registrerade verkstäderna i XX arbetar rättsligt kvar i den tidsperioden, då de hade ensamrätt på sitt eget varumärke, och lärde sig att ta höga ersättningar. Märkesverkstäderna verkar inte ha fattat, att den euforiska tidsperioden är förbi. Kalla Faktas upptäckt av fiffel och bedrägerier genom riggade fordon på 7 av åtta bilverkstäder i Sverige. Och det startade aktiviteter hos nämnda myndigheter.

Aktörer som sysslar med med bilreparationer i Storuman distribuerar olika standard

Hallå Konsument och Allmänna reklamationsnämnden har beivrat aktörer som håller på med bilreparationer vid åtskilliga tillfällen för att bringa stadga i en djungel av områdets falsarier. Det har resulterat i tre grupper, som leder sina verkstadsmedlemmar genom verksamhetsgrensavtalet ”Bilföretagens reparationskrav.” Motorbranschens Riksförbund, Landets Bilverkstäders förbund (SFVF) och KBV klarade likväl inte att frambringa ökad anseende. Det förmådde MRF och Landets Bilverkstäders samfund (SFVF) att utarbeta ett nytt kvalitetsplan till företagen. Normen startar med periodiska kvalitetskontroller, som kommer att äga rum både internt och externt av erfarna kontrollanter. Alla legitimerade företag som jobbar med bilar i Storuman får tillstånd att signera ”Berättigad Bilverkstad” till sitt varumärke.

Mindre verkstäder som håller på med fordonsreparationer i Storuman skapar intresse

Via Konsumenternas inblandning är det lätt att skönja två annorlunda företag som jobbar med bilar i Storuman . Bland de ackrediterade återfinns auktoriserade bilverkstäder med relativt saltade kostnader för renoveringar. Möjligtvis beror det på att uteslutande originalkomponenter används. Rivaler lik allbilsverkstäder som MECA Bilservice och Ad bildelar har tillgång till avsevärt billigare bildelar och är således konkurrenskraftigare. Men det är de osystematiska ”bolagen” som väcker mest engagemang. Deras priser är fenomenala. Beg. bilreservdelar demonterade från en skrot där man skruvar ner önskad del själv ger nog ingen garanti. Men det är egna ekonomin som avgör de flesta besluten. Igenom Miljövårdsverkets tuffa klimatkrav i bilskrotningsförfattningen förmåddes massa bilmonteringar att sluta eller byta inriktningen till personbilsrenoveringar snarare än för bildemontering. Och det förekommer alltjämt skrotföretag med kriminella insamlingsområden för bilinnehavare, som måste återvinna sin bil. Flertalet skrotbilar förs åter i trafik genom fiffel med reg. beviset, medan andra förs ur landet olagligt med god intäkt. Annonser på hemsidor, som ”trasig Toyota bärgas utan kostnad”, eller ”bra med pengar för skrot personbilar”, visar att aktörer som håller på med bilreparationer har höjt sitt engagemang för uttjänta bilar. Enligt naturlagbalken ansvarar fordonsägaren för sin kasserade personbil tills fordonet blir återvunnen med skrotningsbevis och avfärdad på Transportstyrelsen. För några erhållna hundralappar kan man lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli kostsamma återverkningar om inte seriösa bilverkstäder eller bildemonteringar i Storuman används.