Karl Rapp

Karl Rapp och Gustav Otto två av varandra oberoende tyska flygkonstruktörer anses vara BMWs indirekta grundare.

Efter ingenjörsexamen anställdes Karl Rapp på Zurst bilföretag 1909. Under den här tiden kom Rapp i kontakt med Daimler Benz och utförde konstruktioner, som konsult.

Karl Rapp

1912 anställdes Rapp av Flugwerk Deutschland, som ansvarig för konstruktion och tillverkning av flygplan. Företaget likviderades 1913. Rapp bildade då företaget Karl Rapp Motorenwerke. Inriktningen var byggnation av alla slags maskiner. I första hand skulle dock flygmotorer tillverkas beroende på den kompetens Rapp hade vid starten. Företaget expanderade kraftigt. Många flygplansmodeller byggdes som prototyper med många brister. Dessa undanröjdes dock inte helt.

Karl Rapp tvingades sluta på grund av sjukdom

I början av första världskriget var företaget den största motortillverkaren för den bayerska armen. De egna konstruerade flygplanen köptes av den bayerska armeförvaltningen trots vissa brister. Under den här tiden tillverkade även företaget licensierade Daimlermotorer till den österrikiska armen. För övervakning av produktionen tillsatte, den österrikiske krigsministeriet, Franz Popp . Den ökande efterfrågan av de innovativa motorerna innebar stora omställningsproblem, som Rapp inte förmådde lösa. Och på grund av sjukdom lämnade han därför företaget år 1917. Det ombildades och fick namnet Bayrische Motor Werke. Produktionsövervakaren Franz Popp utnämndes till verkställande direktör. Företaget fortsatte, med framgång, att tillverka flygmotorer med beteckning BMW lilla.