Skrotbilar från Kronogården säljes för reproduktion

Det existerar fordonsägare, som än idag inte förstår att trasiga fordon från Kronogården säljes med rejäl avkastning. Det är möjligtvis orsaken att skrotbilar kan anträffas övergivna på många skymda områden. Att skrota bilen inträffar möjligen en gång i en persons levnadsålder, så de utan kunskap skall inte tyngas med sin inbillning. Hushållskassan har alltid varit anledningen till de flesta ställningstagandena, som inte jämt är natur smarta.

Men Naturvårdsverket har känt till att den anrika traditionen har krossats. Avgiften för bilskrotningen, som legat på fordonsägaren, beordrades finansieras av bilproducenterna. Så återvinning och avfärdande från bilregistret blev kostnadsfri. Samma organisation ålades även planera för insamling och demontering av Sveriges fordonsvrak.

LÄS MER: Bilbärgning Gbg AB köper din skrotbil

Samtidigt offentliggjordes en ny skrotningsbestämmelse, som bas för ett komplicerat klimatreglerat och granskat verksamhetsplan till certifierade företag. Allt detta resulterade i ett gynnsamt pris på fordonsvraken. Så betalning blev snarare ett önskvärt bidrag på skrothandlaren.

En uttjänt bil i Kronogården kan avyttras med gynnsam ersättning

Den smarte bilinnehavaren saluför i dag sin uttjänta bil i Kronogården med en skrotpeng som kompensation, som klart överträffar den upplösta obligatoriska skrotningspremien.

Det existerar otaliga kunder. Företag med självbetjäning av beg. komponenter erbjuder många gånger mer ersättning för en gammal Spyker. Men ska vara vaken på vissa oegentligheter och rävspel i verksamhetsområdet. Under ”defekta bilar förvärvas” spaltas skilda skrothandlare upp i Alingsåskurirens säljbudskap. Lockar med betalning med tiotusen-tals kr, avlöser varandra.

Priset av en skrotad uttjänt bil överstiger inte ens 25 % av lovat belopp. Så dessa skumma företag, som inte ingår i de auktoriserade företag, kan inte betala de pengarna för en bil, som skall demonteras med legitim redogörelse. Det kommer säljaren snart förstå. Ett råd är att hålla fast på ett enat belopp då och kontakta en uppriktig köpare, som företräder en legitimerad bilskrot.

Bilkyrkogårdar har högre status än skrotbilssamlingar i Rydebäck

Bilkyrkogårdar har högre status än skrotbilssamlingar i Rydebäck

Lagliga bilkyrkogårdar kastar skugga på tvivelaktiga skrotbilssamlingar i Perstorp

Lagliga bilkyrkogårdar kastar skugga på tvivelaktiga skrotbilssamlingar i Perstorp

Skrotbilar i Kronogården lagas istället för att skrotas

Att söndriga personbilar i Kronogården saluförs till människor, deras intention är att åter föra in bilarna i trafik, är ett växande problem. Många gånger sker det utan fordonsägarens vetskap. Dessvärre är det allför sent, att rättsvetenskapligt justera en dylik ohederligt förfarande längre fram. Enbart ett undertecknat mottagningskvitto med bilskrotsintyg, av en legitimerad bilskrot i Trollhättan eller av sådan avtalad firma, kan motverka kommande underligheter. Detta intyget är dessutom till grund för Transportstyrelsens bortplockning i bilregistret. När defekta bilar krängs har bilägarna mycket att beakta.

Ändamålet, att få sin bil skrotad med återvinning, i ett ständigt och miljövänligt kretscykel, är otryggt innan den hamnat på en legitimerad bildemontering. Kan fordonsägaren själv lämna in sin skrotbil är problemet löst, och han kan dessutom räkna med den högsta betalningen. Måste hämtning engageras finns dock potential att få ersättning samt garantera det uttjänta fordonets slutpunkt. För bärgning av en skrotbil, som klassas miljövådligt restprodukt, erfordras behörighet från Trafikverket. Det här kan avsynas på företagets nätsida innan bokning. Genom uppbärande av ett påskrivet mottagningskvittens med skrotningsintyg, i byte av reg. bevis del 2, kan fordonsinnehavaren räkna med sig, att den åldriga ”pärlan” handskas riktigt och på ett klimatvänligt sätt.