Skrota bilen från Björndalen ett bättre alternativ till dumpning

Det existerar massa åsikter om vad skrota en bil klimatsmart i Björndalen verkligheten innebär. Att få bort alla rostiga och sönderslagna uttjänta fordon i miljön bedöms som en stor framgång i klimatinsatsen. Men det innebär väldigt lite med tanke på det försvagade väderförhållandena förorsakad av bensin och diesel. Alla godkända bilskrotar lotsas med järnhand genom bildemonterings-författningen. Där Transportstyrelsen i detalj förelägger en klimatsmart handhavande, rengöring och magasinering av miljöhotande delar och ämnen. Uddevallas miljökontor övervakar pågående att förordningarna hörsammas, så nyssnämnda kontrollanter har lagt nivån för en tuff naturanpassad återvinning av uttjänta fordon. Men skadorna, som bilismen i Björndalen medverkar till, är annalkande att omstörta det ekologiska systemet, som i jämt styrt temperatur och klimat.

Miljöregressen i Björndalen kopplas till fordons avgasutsläpp

Att skrota bilen ”natursmart” i Björndalen kan i alla fall få folk att påverkas mot farligheten, som på lång tid är mycket hotfullare än Covid-19. Det ha sin grund på det mänskliga tillskottet av föroreningar, som orsakas av diesel som drivmedel, och tycks vara knutna till alla nuvarande naturhandlingar. Temperaturen har i genomsnitt höjts med 1,2 g. Celsius. Men är 2,5 grader i norra ishavet, som norden delvis ligger i. Vår medel-gradtal går upp fortlöpande och är i år den högsta som mätts. Glaciärerna tinar och skog förflytta sig cirka med 2 m årligen. väder med upphettade vindar från söder förbättrar inte den kritiska utvecklingen i arktiska havet eller Trollhättan. För att blockera värmespridning befinner sig koldioxid som ett täcke i atmosfären. Det korrigeras i regel via vulkaners eruption med gigantiska CO2-kontamination. Men det mänskliga föroreningen ökar hinnans täthet samt isoleringsstyrka drastiskt. Och det konstgjorda filtens ökande gradtal kan ingen fixa med en vaccinspruta. Man behöver inte vara forskare för att fatta utgången av ett helt eliminerat ekologiskt uppbyggnad, som skall reglera temperatur och således miljön.

Fragmentering av skrotade bilar i Björndalen kan ha verkan på förändringen i vädret

Att få bilen skrotad miljösmart i Björndalen med bidragande miljöreformering, är väl som att hitta en nål i en höstack. Men det är det stora antalet som gör avvikelsen. Ett fordon går genom tre stadium med CO2-utsläpp. metallproduktion, manufaktur och brukning, där gamla personbilar är rena miljöskurkar med stora koldioxid i utsläppen. Genom att lämna fordonet för bilskrotning för avregistrering, nås det främsta utgången att klimatsmart medverka i en process för klimattillstånd. För varje 1 000 kg regenererat stål minskar CO2-emissionen lika mycket. Och energibehovet sjunker med åttio procent igenom det ständiga kretsloppet, som en sådan skrotning betyder. Så logiska fastställande, att separera från gamla miljöbrottslingar, kan bistå till att knäcka den ogynnsamma förändringsprocessen.