En godkänd bilskrot i Trollhättan återvinner och ersätter utrangerade SAAB 9-5

En legal bilskrot i Trollhättan med avregistrering har en enorm del i fragmenteringen av en förbrukad SAAB-9.5. Men bara för tio år sedan bildemontering uteslutande bestod av återvinning av beg. bildelar. På grund av förtjänsterna från sådana avyttringar inte kom upp till den fulla kostnaden måste bilägaren spendera ett viss belopp för att skrota och återvinna bilen. Så som ersättning för att överlämna in den trasiga och miljöförstörande kadavret hamnade det som klimatfördärvande best i naturen.

Bilskrot i Trollhättan som är godkänd skrotar Saab 9-5

Bekymren med infekterade marker och vatten sjunk inte med statens indrag av skrotbilspremien, som betalades ut med skrotningsintyg vid laglig bilskrotning. För att hitta en lösning växande påfrestningar formulerades strama föreskrifter av berörda myndigheter. bilfabrikanter beordrades till bärgningen och gratis skrotning.

Ett lyckat resultat gav en skrot i Trollhättan möjlighet att ersätta en defekt SAAB-9.5 markant mer än det tappade skrotningspremien.

Attraktiva bildelar är en bättre inkomstkälla på SAAB-9.5 hos bilskrotaren i Trollhättan

Bildemontering i Trollhättan startade med bilproducenterna med en 95-procentig återföring av en SAAB-9.5 till en evig kretslopp i nytillverkning. Efter flera års febrilt jobb har detta mål uppnåtts med god marginal. Därför har fordran på betalning ersatts av en godtagbar ersättning med mottagningsbevis för uttjänta fordon när man vill skrota bilen i Trollhättan. Men skrotningsutvecklingen hade inte lyckats utan Transportstyrelsens skoningslösa inblandning hos bilskrotarna. Skrotbilar klassades som klimatfarligt avfall, och Miljöförvaltningen gavs i uppdrag att tillse att de de strama normerna genomfördes precist. Anläggning på bilskrot som hämtar en SAAB-9.5 för bilskrotning i Trollhättan miljöreglerades och kontrollerades så noga att förbjuden business skulle försvinna. Det föranledde också, att nära 50 % av landets skrothandlare var tvungna att avveckla verksamheten. Nu för tiden har omläggningen av att skrota utländska bilar förverkligats till de nya bestämmelserna. En certifierad bilskrotning följer klimatvillkoren utan anmärkningar. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta SAAB-9.5 och andra trotjänare är önskade objekt.

Skrothandlare i Trollhättan tävlar om att köpa gamla SAAB-9.5

Att fordonsvrak blivit attraktiva som en defekt SAAB-9.5 är ingen nyhet. Illegala utskeppningar har försiggått en god stund. Det beskrivs i Journalisten att nedskräpning av skrotbilar i Trollhättan, hur beskaffenhet för 1000-tals kronor rullar förbi varje dag. Den organiserade brottsligheten har funnit en ny och ofarlig näring vid sidan av droghandeln. Och hantering med återinförande av miljöfarliga fordon i trafik växer stadigvarande. Suget efter övergivna personbilar som Volvo V70 är högre än vid någon tidpunkt. Några, mer eller mindre organiserade, bilmekaniker inhandlar och fixar tillräckligt strikt med beg. reservdelar. Detta är naturligtvis en missräkning för de aktiva klimatkämparna, som slåss mot de höga koldioxidföroreningarna. I den aktuella pandemins vädjan, att åka bil som alternativ för att resa spårvagn, stiger engagemanget för att besikta i Trollhättan eller skrota bilen i Eslöv en prisvärd andrabil till hushållet främsta prioritet. Så en Länsstyrelsen godkänd bildemontering i Trollhättan ser med vemod hur en uttjänt miljö- och trafikfarlig SAAB-9.5 kör via sin bilskrot.