Bortforsling av dumpat bilskrot i Stenungsund

Det finns olika skäl varför en bilägare väljer att anlita en speciell transport för bortforsling av bilskrot i Stenungsund. Vraket kan ha fått körförbud vid den obligatoriska bilbesiktningen, eller står det kanske avställt utan trafikförsäkring. För inte så länge sedan kunde bortforslingen ske genom bogsering med hjälp av en kompis. Men det går inte längre att använda den metoden. Idag är det förbjudet att släpa ett fordon med körförbud. Och boten 1500 kronor att betala kan vara dyrare än att anlita en auktoriserad bärgare till en bilverkstad.

Bortforsling av fordon i Stenungsund till bilskrot. Idag kan man få bilskrot som betalar för sin uttjänta bil. Beroende på årsmodell och bilmärke varierar ersättningen mellan 1 000-2 000 kr när man skrotar en bil i Stenungsund.

Bortforsling av dumpat bilskrot i Stenungsund

Hämtning av kasserade bilar i Stenungsund för bilskrotning

Bortforslingen av bilskrot i Stenungsund sker i de flesta fallen till en auktoriserad bildemontering, som normalt betalar en slant vid inlämningen tillsammans med registreringsbevis och vid behov en undertecknad fullmakt. Mottagningsbeviset som erhålles ligger till bas för ett skrotningsintyg, som endast en auktoriserad bilskrot i Stenungsund får utfärda. Ägaren till bilskrot kan räkna med ersättning, även när han anlitar en bärgare. Men det finns många olika aktörer som söker efter skrotbilar. Och många av dessa har inte rent mjöl i påsen.

Dumpat bilskrot skeppas ut från Stenungsund olagligt

Det förekommer olaga bortforsling av bilskrot till framför allt Afrika. Dessutom vill många komma över vraken för att återinföra dessa i trafik med god oskattad lönsamhet. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren för bilen tills den är avregistrerad hos Transportstyrelsen. Så det finns anledning för ägaren att kontrollera att vraket verkligen lämnas till en auktoriserad bilskrot, som garanterar ett lagligt förfarande med ett mottagningsbevis och skrotningsintyg. Observera att uttjänta bilar klassas som miljöfarligt avfall, som inte får hanteras utan tillstånd från Länsstyrelsen. Ett auktoriserat företag visar detta på sin hemsida, vilket underlättar för rätt val för lagenlig hämtning av bilskrot i Stenungsund.