En övergiven Jaguar-Mk ger ersättning hos bilskrot i Kungsbacka

Fördärvade Jaguar-Mk sökes av certifierad bilskrot i Kungsbacka för skrotning. De delar som man tro ha nått värde kvar skruvas ner för försäljning. Fortfarande är det stort behov av beg. bildelar, de här kan höja betalningen vid inlämningen av en Jaguar-Mk till en bildemontering i Kungsbacka. Tack vare upphörandet av den statliga bilskrotspengen var det besvärligt för fordonsinnehavare att skrota bilen avgiftsfritt. Därför valde en del att dumpa sina skrotbilar i miljön. Men det dilemmat skulle Regeringen lösa genom introduktion av hårda regler för tretton år sen. Bilproducenterna ålades till en del eftergifter för en Jaguar-Mk hos en Länsstyrelsen att skrota bilen i Kungsbacka hos lämplig aktör. Därtill erhöll de även ansvaret att hopsamla skrot bilarna till en auktoriserad bilskrot och ingen bilägare skulle ha längre än 5 mil till närmaste bilskrot eller mottagningsställe. Det senare anspråket har aldrig infriats, varför bilskroten måste hämta den uttjänta bilen hemma hos beställaren.

Skrotning av äldre bilar inbringar mer pengar på Jaguar-Mk för bilskrot i Kungsbacka

Bilfabrikanterna bereddes direktiv om en 95-procentig återföring av en Jaguar-Mk till en evig kretsgång i nytillverkning. Efter flertalet års febrilt arbete har detta mål uppnåtts med god marginal. Därför har krav på betalning ersatts av en tillfredsställande ersättning för ett fordonsvrak hos en lämplig skrot i Kungsbacka. Men återvinningsutvecklingen med att boka hämtning av skrotbilar inte lyckats utan Naturvårdsverkets hänsynslösa påtryckningar på skrotarna. Skrotbilar kategoriserades som klimatprekärt avfall, och Miljömyndigheten bereddes i uppdrag att tillse att de de tuffa normerna följdes precist. Återvinning och avregistrering av en Jaguar-Mk hos en Länsstyrelsen godkänd skrotfirma i Kungsbacka naturreglerades och kontrollerades så noga att olaglig aktivitet skulle droppa av. Det förorsakade även, att nära femtio procent av Sveriges skrothandlare var tvungna att avveckla verksamheten. Nuförtiden har omändringen av återvinning av bilar genomförts till de nya normerna. En av Länsstyrelsen godkänd bilskrot följer naturkraven med fullmakt utan klagomål. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta Jaguar-Mk och andra trotjänare är eftersträvade objekt.

Bilåtervinnare i Kungsbacka har konkurrenter om gamla Jaguar-Mk

Att bilskrotning i Kungsbacka har grym rivalitet om en förlegad Jaguar-Mk är ingen ny upplysning. Förbjudna exporter med förbjuden bortforsling har skett under lång tid. Det rapporteras i Oskarshamns-Tidningen hur klimatinspektörer och polismakten bara kan se på, hur pengar för hundratusentals kr rullar förbi varje dag. Den organiserade kriminaliteten har lokaliserat en ny och riskfri inkomstkälla vid sidan av narkotikan. Och handeln med export av övergivna bilar i trafik växer hela tiden. Efterfrågan efter prisvärda beg. fordon som Jaguar-Mk är högre än någonsin. Många, mer eller mindre samordnade, bilverkstäder inhandlar och fixar tillräckligt strikt med begagnade bilreservdelar på bilskrot med självplock. Detta är självfallet en motgång för de aktiva klimathjältarna, som krigar mot de höga avgasutsläppen. I den aktuella pandemins vädjan, att färdas med bil i stället för att resa buss, växer intresset för inköp av en prisvärd andrabil till familjen största option. Så en legitimerad skrotfirma i Kungsbacka ser med vemod hur en avdankad miljö- och trafikfarlig Jaguar-Mk kör förbi sin återvinning.