En certifierad bilskrot i Fjärås betalar för vrak efter Chevrolet-Biscayne

Skrotpremien för en äldre Chevrolet-Biscayne på en auktoriserad bilskrot i Fjärås hade länge varit under 0 kronor. Med andra ord var bilinnehavaren var tvungen att bekosta för bilåtervinningen. För länge sedan försvann den obligatoriska skrotbilspremien. Den hade utjämnat en jätte del av kostnaden, så flera valde att överlämna sin Chevrolet-Biscayne till en skrot i Fjärås. Men när premien upphörde ökade även antalet övergivna vrak på alla osannolika ställen. Trafikverket utfärdade nya skarpa stadgor till fordonstillverkare för att få slut på de miljöfarliga händelserna. Berörda parter beordrades ta emot uttjänta personbilar avgiftsfritt för återvinning. De behövde dessutom organisera uppsamling av alla skrotbilar upp till 3,5 ton totalvikt. Så en legal bilskrotning i Fjärås skulle, utöver försäljning av begagnade delar, också få mer pengar för en gammal Chevrolet-Biscayne.

Materialåtervinning ger högre intäkter på Chevrolet-Biscayne hos bilskrot i Fjärås

Fordonstillverkare bereddes hänvisning om en nästan fullkomlig återföring av en Chevrolet-Biscayne till en evig kretslopp i nytillverkning. Efter flertalet års frenetiskt arbete har denna intention uppnåtts med god marginal. Därför har fordran på kompensation omvandlats till en godtagbar ersättning för uttjänta bilar hos en behörig bildemontering i Fjärås. Men skrotningsutvecklingen hade inte varit framgångsrik utan Transportstyrelsens brutala inblandning hos skrotarna. Skrotbilar klassades som klimatvanskligt avfall, och klimatmyndigheten bereddes i arbete att se till att de de kraftiga lagarna utfördes ackurat. Skrotning och miljöhantering med avregistrering av en Chevrolet-Biscayne hos en legitimerad bilskrot i Fjärås miljöreglerades och inspekterades så noga att lagstridig verksamhet skulle försvinna. Det förorsakade också, att nära 50 % av landets bildemonteringar måste lägga ned sin verksamhet. Nu för tiden har omändringen av skrotning realiserats till de nya normerna. En legitimerad bilskrot följer klimatvillkoren med skrotningsintyg utan tillrättavisning. Men allt är inte frid och fröjd. Äldre uttjänta Chevrolet-Biscayne och andra trotjänare är önskade föremål.

Skrotar i Fjärås har konkurrenter om äldre Chevrolet-Biscayne

Att besiktning i Fjärås resulterar ofta i bilåtervinning och har hård maktkamp om en murken Chevrolet-Biscayne är ingen ny upplysning. Förbjudna exporter har fortgått under lång tid. Det beskrivs i Expressen hur naturinspektörer och länsman bara kan se på, hur beskaffenhet för 1000-tals kr bara försvinner i dessa bedrägerier. Den organiserade kriminaliteten har påträffat en ny och ofarlig försörjning vid sidan av narkotikan. Och rörelse med utskeppning av skrotbilar i trafik växer oavbrutet. Efterfrågan efter prisvärda begagnade skrota bilar i Fjärås som Chevrolet-Biscayne är högre än vid någon tidpunkt. Fler, mer eller mindre samordnade, verkstäder köper och dona tillräckligt grundligt med beg. bildelar. Detta är givetvis ett bakslag för de aktiva miljöhjältarna, som tampas mot de stigande avgasutsläppen. I den aktuella pandemins vädjan om att skrota utländska bilar eller att åka bil i stället för att resa buss, stiger engagemanget för köp av en prisvärd andrabil till familjen främsta option. Så en etablerad bilskrot i Fjärås ser med dysterhet hur en uttjänt miljö- och inte säker Chevrolet-Biscayne kör förbi sin återvinning.