Stämpeln ”Kontrollerad Bilverkstad” i Ytterby höjer statusen

Har det omfattande lurendrejerierna med bilföretagen minskat? Sannolikt både ja och nej. Enligt en förrädisk riggning av oegentligheter på olika fordon lämnades dessa in för anpassning och lagning. Frånsett de dokumenterade tillagda felaktigheterna var återstående beskaffenhet utan påpekande. Många rapporter om medvetna och klarlagda fuffens föranledde Uppdrag Granskning till närmare undersökning hos olika företag som jobbar med bilar. Tillsammans med Bilmännens Riksförbund gillrades fällan. Och resultatet blev beklämmande. Det förefall vara mer vanligt än vad man tror, att verkstäderna systematisk vilseledde bilägare att pröjsa för inte verkställda renoveringar. Av åtta kontrollerade bilföretag var det bara en, som kom undan med äran i behåll. Eftersom det också drabbade respekterade och etablerade bilfirmor trädde Konsumenternas in och agerade. Men åtskilliga uppdiktade företag som jobbar med bilar utan bokföring, finns inte alls på Transportstyrelsens radar, och märks bara genom den snedvridna konkurrensen i Ytterby

Affärsverksamheter som jobbar med fordon i Ytterby levererar olika egenskaper

Konsumentverket och Arn & Company AB har beivrat företag som jobbar med bilar vid flera gånger för att få ordning i fordons områdets falsarier. Det har utmynnat i tre organisationer, som följer sina verkstadsmedlemmar genom fackavtalet ”Bilföretagens renoveringsparametrar.” Motorbranschens Riksförbund, Sveriges Bilverkstäders förbund (SFVF) och Kontrollerad Bilverkstad lyckades emellertid inte att åstadkomma ökad tilltro. Det förorsakade MRF och Landets Fordonsverkstäders samfund (SFVF) att anlägga ett nytt sortimentsklassificering till sina medlemmar. Modulen grundar sig på upprepade egenskapskontroller, som kommer att inträffa både inifrån och externt av erfarna inspektörer. Alla godkända aktörer som håller på med bilreparationer i Ytterby får licens att signera ”Auktoriserad Verkstad” till sitt varumärke.

Mindre aktörer som sysslar med fordonsreparationer i Ytterby dra till sig entusiasm

Via Konsumenternas ingripande är det enkelt att skönja 2 olika företag som jobbar med bilar i Ytterby. Bland de ackrediterade återfinns märkesverkstäder med avsevärt kostsamma renoveringar. Kanske beroende på att endast originalkomponenter brukas. Rivaler lik allbilsverkstäder som MECA Bilservice och Skruvat har åtkomst till betydligt mer prisvärda bildelar och är därför konkurrenskraftigare. Men det är de regellösa ”bolagen” som dra till sig mest engagemang. Deras priser är fenomenala. Begagnade bilreservdelar demonterade från en bilskrot med självplock ger möjligtvis ingen försäkran. Men det är egna ekonomin som styr de flesta besluten. Igenom Länsstyrelsens tuffa naturbegäran i bilskrotsstadgan förmåddes massa bilmonteringar att sluta eller lägga om ändamål till bilrestaurering som alternativ för återvinning. Och det finns fortfarande skrotföretag med olagliga uppsamlingsställen för fordonsägare, som skall återvinna sin bil. Otaliga skrotbilar återförs i trafik genom otillbörligt agerande med reg. beviset, samtidigt som andra förs ur landet olovligt med god intäkt. Annonser på hemsidor, som ”fördärvad Rolls Royce hämtas utan kostnad”, eller ”stor betalning för defekta bilar”, bevisar att företag som jobbar med bilar har ökat sitt entusiasm för fordon som är skrot. I enlighet med klimatlagen garanterar bilinehavaren för sin uttjänta bil tills fordonet blir återvunnen med skrotningsbevis och borttagen hos Trafikstyrelsen. För några erhållna hundralappar kan man lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli dyrbara påföljder om inte ackrediterade aktörer som håller på med bilreparationer eller skrotar i Ytterby används.