En övergiven Volkswagen-Jetta ger ersättning hos bilskrot i Kungälv

En etablerad bilskrot i Kungälv kan idag erhålla fler intäkter på en rostig oduglig Volkswagen-Jetta. Det är inte så länge sedan den enda intäkten kom från handel av begagnade reservdelar. På grund av att dessa avyttringar inte täckte återvinningskostnaden med avregistrering av skrotbilar måste en fordonsägare betala vid överlämnandet. En viss allmän utjämning betalades genom skrotbilspremie. Men när den försvann intensifierades att skrota bilen i Kungälv och de ofta omskrivna för miljön farliga dumpningarna i naturen. Riksdagen skred då in på banan. Med hårda nypor tog verket sig an de skriande behoven av ändrade förhållanden. Bilfabrikanterna blev ansvariga att betala för arbete vid skrotning och sanering. Insamling föll också på deras axlar. Skrotbilar stämplades som klimathotande avfall, så återvinning av en uttjänt Ford-Mondeo är en ny epok för bilskrot i Kungälv utan medgivande från Transportstyrelsen. Men via en lyckad prestation kan en etablerad bilskrotning i Kungälv lämna pengar för en defekt Volkswagen-Jetta.

Skrotning av äldre bilar ger högre intäkter på Volkswagen-Jetta hos skrotfirmorna i Kungälv

Biltillverkare bereddes riktlinjer om en nästan fullkomlig återföring av en Volkswagen-Jetta till en evig kretsgång i nytillverkning. Efter ett antal års febrilt arbete har detta mål uppnåtts med god marginal. Därför har fordran på kompensation bytts till en rimlig ersättning för ett fordonsvrak på en legal skrot i Kungälv. Men återvinningsutvecklingen hade inte lyckats utan Länsstyrelsens hänsynslösa påtryckningar på bilskrotarna. Kasserade bilar karakteriserades som miljöriskabelt avfall, och klimatadministrationen gavs i uppdrag att tillse att de de kraftiga föreskrifterna verkställdes exakt. Återvinning och miljöhantering av en Volkswagen-Jetta hos en lämplig bilskrot i Kungälv naturreglerades och övervakades så noga att förbjuden verksamhet skulle droppa av. Det förorsakade även, att nära hälften av landets skrothandlare måste lägga ned sin verksamhet. Nuförtiden har omändringen av skrotning genomförts till de nya reglerna. En etablerad bilskrotning följer miljövillkoren utan klander. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta Volkswagen-Jetta och andra trotjänare är eftersträvade objekt.

Bilåtervinnare i Kungälv slåss om att få tag i gamla Volkswagen-Jetta

Att bilskrotning i Kungälv har tuff konkurrens om en murken Volkswagen-Jetta är ingen nyhet. Kriminella utskeppningar har skett länge. Det rapporteras i Lysekilsposten hur naturgranskare och ordningsmakten bara kan se på, hur värden för 1000-tals kronor bara försvinner i dessa bedrägerier. Den organiserade brottsligheten har hittat en ny och säker inkomstkälla vid sidan av droghandeln. Och hantering med skrotningsintyg och bokning av upphämtning av uttjänta bilar i trafik stiger oavbrutet. Suget efter prisvärda begagnade fordon som Kungälv är mer än någonsin. Många, mer eller mindre samordnade, verkstäder handlar och reparerar tillräckligt noggrant med billiga reservdelar. Detta är givetvis en missräkning för de aktiva klimatkämparna, som strider mot de växande koldioxidföroreningarna. I nuvarande pandemins uppmaning, att åka bil istället för att använda buss, ökar engagemanget för inköp av en billig andrabil till hemmet största option. Så en certifierad bildemontering i Kungälv ser med vemod hur fullmakt en trasig klimat- och inte säker Volkswagen-Jetta åker bredvid sin anläggning.