Bilskrot köper upp Volvo V70 i Kungälv för bilskrotning

Begagnad Volvo V70 med registreringsbevis köps av rullande bilskrot i Kungälv för bilskrotning. Genom bilåtervinningens omvandling har bilinnehavarna tillfälle att avyttra sina kasserade bilar med god ersättning. Kraven är att fordonen är kompletta med ursprunglig-katalysatorrenare. För ett årtionde sedan rådde helt annat situation. Då var det förmånlig att överge den uttjänta bilen i omgivningen, med varierande miljö-åverkan som effekt. Idag är det detsamma som att spola ner pengar i toaletten.

Men vägen till nuvarande situation har varit hård och tärande. För att komma till rätta med de miljöskadliga dumpningarna kom en ny bestämmelse till bilproducenterna. Organisationen utgörs av producenter och importörer. 98 procent av Sveriges bilpark berörs av någon av medlemmarna, som manövreras av Returbilen. I förordningen ”SFS 2007:185” ställs krav, att bilskrotning skall vara kostnadsfritt för ägare.

Vidare skall avståndet till en av bilproducenternas mottagningsplats inte vara längre än 50 km. Och i paragraf sex fastställer klimatdepartementet att producenterna ansvarar för bilskrotning av 95 % av personbilens tyngd. Den här lagen betydde slutet för en del skrotar, där skrotningskostnader var de största inkomsterna. Men det var också starten till skrotbilens egenvärde. Så efter en lyckad återvinningsprocess måste en bilskrot som betalar för uttjänta fordon ersätta bilägaren med cirka 2 000 kr.

Bilskrot köper upp Volvo V70 i Kungälv för bilskrotning

Bortsett från den farliga miljöinverkan bilismen har på väderleken te sig fördärvade Seat Ibiza som gigantiska klimatbovar. Och det hänga på bilägarnas motstånd att låta en bilskrot i Rollsbo få fordonet när det tjänat färdigt. Det är några som inte förlitar sig med tanken, att den gamla personbilen är utan värde. Innan år 2007 tvingades ägaren även betala för bilskrotning. Bara tanken på en sådan kostnad fick många att dumpa fordonsvraket i närstående skogsparti.

Skrotning efter förvärv av Volvo V70 i Kungälv

En bilskrot är det centrala i bildemontering av Volvo V70, när det är dags att skrota bilen i Kungälv. Via ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007:186” navigeras processen med utställa hårda klimatmaning. När en fordonsinnehavare överlämnar sitt fordon med registreringsbevis och eventuellt fullmakt erhålls ett mottagningsbevis. Det är ett bekräftelse, som redogör att ägaransvaret har överlämnats. Ett skrotningsintyg avfattas till Transportstyrelsen för avregistrering av personbilen. Därnäst startas processen mot nära absolut återvinning av fordonets vikt.

Bilskrot i Partille har nästan nått total återvinning av en gammal Toyota-Tercel

Bilskrot i Partille har nästan nått total återvinning av en gammal Toyota-Tercel

Fordons demontering när man skrota bilen i Partille av en Toyota-Tercel på en legal skrotfirma ger fordonsägaren en hyfsad betalning vid överlämnande av bilen till en skrot. För några år sedan var förhållandet det motsatta.

Klimattänket på bilskrot är borta vid byte av tryckplatta Partille på Alfa-90

Klimattänket på bilskrot är borta vid byte av tryckplatta Partille på Alfa-90

När en Alfa-90 i Partille har ernått en särskild ålder eller gått ett antal km är det ofta hög tid att köpa en uttjänt tryckplatta på bilskrot. Med stöd av en granskning från experter på Göteborgs universitet skall man. 

Alla klimathotande vätskor och reservdelar skruvas ner och bevaras enligt författningen. Återkommande kontroller görs av klimatinspektörer för att auktorisationen skall gälla. Efter ihoptryckning fraktas vraken till en fragmenteringsinrättning. Där tuggas skeletten ner till små delar och sållas. Råämnen som järn och koppar och går till nedsmältning och återvinning. Genom den ständiga kretsgången sparas stora belopp via sänkta energiutgifter. Och co2-utsläppet sjunker med samma värde som det regenererade materialets tyngd. Tack vare den framgångsrika aktiviteten kan en rullande bilskrot erbjuda säker avregistrering och en bra ersättning vid handlande och transport av ett uttjänt fordon.

Alla förvärv av Volvo V70 i Kungälv går inte till miljösmart bildemontering

Konkurrensen från bilskojare som driver bilskrot med självplock är stor. Förbjuden export av klimatskadliga och uttjänta fordon fortgår dagligdags. Och återinförandet av uttjänta Volvo 850 i trafik är en syssla som oavbrutet utvidgas. Inspektioner och uppsikt, enligt bilskrotningsförfattningen, är hårda enskilt hos en bilskrot. Uteslutande en auktoriserad bilskrot får utfärda skrotningsintyg till Transportstyrelsen.

Vid eventuella felaktigheter stoppas skrotnings aktiviteten. Utanför grinden råder ett helt omvänt förhållande. En uttjänt bil klassas, som klimatskadligt avfall innan den nått en bildemontering i Kungälv, och erfordrar ett specifikt tillstånd från Länsstyrelsen för att fraktas. I och med tillsyn fattas inköps Volvo V70, och hanteras illegalt av oseriösa svartskrotar. Men en enkel granskning, från säljaren, kan avslöja falsarier. Länsstyrelsens behörighet finns på bärgningsfirmans hemsida. Ett klick räcker för att köparens tillstånd och identitet demonstreras på datorn.