En godkänd bilskrot i Kungälv återvinner och ersätter utrangerade Dacia-Solenza

Priset för en äldre Dacia-Solenza hos en lämplig bildemontering i Kungälv hade under lång tid varit 0 kr. Det innebar att fordonsägaren var tvingad att lägga pengar för bilskrotningen. För cirka tolv år sedan upphörde den obligatoriska skrotbilspremien. Den hade kompenserat en jätte del av avgiften, så flera bestämde sig att köra sin Dacia-Solenza till en skrot firma i Kungälv. Men när den uteblev ökade även mängden övergivna vrak på alla möjliga ställen. Miljövårdsverket upprättade nya skarpa stadgor till fordonstillverkare för att få slut på de miljövådliga handlingarna. Berörda parter kommenderades ta emot uttjänta personbilar utan kostnad för skrotning. De behövde också arrangera hopsamling av alla bilar som är skrot upp till 3 500 kilo totalvikt. Så en legal bildemontering i Kungälv skulle, utöver handel av begagnade delar, även få andra intäkter för en äldre Dacia-Solenza.

Skrotning av äldre bilar ger högre intäkter på Dacia-Solenza för skrotfirmorna i Kungälv

Fordonstillverkare gavs hänvisning om en 95-procentig återföring av en Dacia-Solenza till en evig kretslopp i nytillverkning. Efter många års ihållande jobb har detta mål uppnåtts med god marginal. Därför har krav på kompensation ersatts av en acceptabel ersättning för ett bilvrak på en lämplig bilskrotning. Men återvinningsutvecklingen hade inte varit framgångsrik utan Naturvårdsverkets brutala inblandning på skrotarna. Kasserade bilar klassades som klimatvanskligt avfall, och klimatledningen bereddes i arbete att tillse att de de strama normerna genomfördes exakt. Bilskrotning och sanering av en Dacia-Solenza hos en legal bilskrotning i Kungälv naturjusterades och kontrollerades så noga att förbjuden business skulle försvinna. Det förmådde dessutom, att nära hälften av Sveriges skrotar var tvungna att avveckla verksamheten. Idag har omläggningen av skrotning förverkligats till de nya normerna. En legal bildemontering följer naturkraven utan klagomål. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta Dacia-Solenza och andra trotjänare är eftersträvade objekt.

Skrothandlare i Kungälv gör vad som helst för att skaffa gamla Dacia-Solenza

Att skrotfirma i Kungälv har tuff rivalitet om en ålderstigen Dacia-Solenza är ingen ny upplysning. Förbjudna exporter har skett en god stund. Det beskrivs i Blekingeposten hur miljögranskare och andra bara kan se på, hur pengar för hundratusentals kronor rullar förbi varje dag. Den organiserade brottsligheten har påträffat en ny och riskfri näring vid sidan av narkotikan. Och rörelse med utförsel av miljöfarliga fordon i trafik stiger hela tiden. Suget efter prisvärda begagnade fordon som Dacia-Solenza är högre än överhuvudtaget. Några, mer eller mindre organiserade, bilverkstäder inhandlar och dona tillräckligt noggrant med beg. bildelar. Detta är givetvis ett misslyckande för de aktiva miljökämparna, som slåss mot de växande koldioxidutsläppen. I den aktuella virus vädjan, att köra personbil i stället för att använda spårvagn, stiger intresset för köp av en billig andrabil till familjen högsta prioritet. Så en Länsstyrelsen godkänd skrot i Kungälv ser med sorgsenhet hur en trasig klimat- och trafikfarlig Dacia-Solenza kör utmed sin skrot.