Skrotbilar från Örebro återuppstår på vägarna

Övergivna personbilar från Örebro bevisar vrakens avvägar från legitimerade företag. Och i högre utsträckning uppvisas detta genom de tusentals uppställningsställen av avställda fordon, som kan ses runt om i landsbygden. Det finns nog blott några enstaka fordonskyrkogårdar, som har medgivande för bibehållandet av uttjänta fordon på oskyddade områden.

De i Båtnäs och Ryd har blivit dragplåster och kassako till kommunernas ekonomi. Men övriga uppställningsplatser, med miljöfarliga och helt sönderrostiga vrak, är en vämjelse att behöva skåda. Det förekommer antagligen inga andra, än ansvariga hos Miljövårdsverket, som går med på dessa ställen, som även tycks beviljas på vattenskyddade områden.

Skrotbilar från Örebro återuppstår på vägarna

Dessa uttjänta fordon på avvägar kommer inte att hamna hos bilskroten, om inte ägarna tar sitt åliggande i enlighet med klimatförordningen.

Utrangerade uttjänta fordon från Örebro kan utnyttjas laglöst

Innan en skrotbil i Örebro hamnat på en godkänd bildemontering med överlämnad registreringsbevis, och skrotintyg mottagits, riskerar fordonet bli använd i kriminella avsikter. Ett miljö- och färdselskadlig personbil ger 10 gånger mer till försäljaren i Afrika. Det är förbud att skeppa ut kasserade bilar som saknar acceptabel kontroll. Det är kanske skälet till den lönande affären hos den samordnande brottsliga verksamheten. Transportstyrelsen och polisens insats definieras till inregistrering av mängden otillåtna utförda uttjänta fordon via kajplatser eller Öresundsbron.

Bilskrot är enkelt att manipulera skrotbilar från Uppsala

Bilskrot är enkelt att manipulera skrotbilar från Uppsala

Dumpade fordon från Uppsala belägger bilvrakens avvägar från auktoriserade företag. Och i större utsträckning uppvisas detta via de tusentals uppställningsplatser av avställda fordon, som kan betraktas runt om i Sverige.

Skrotbilar från Värnamo täcker inte behovet på bilskrot

Skrotbilar från Värnamo täcker inte behovet på bilskrot

De ackrediterade bilskrotarna i Sverige är samordnade för att kunna ta emot samtliga uttjänta fordon från Värnamo för skrotning och avregistrering. Men många går bara på halvfart. Det förekommer fortfarande fordonsinnehavare som överger sina skrotbilar i det gröna.

Allt enligt Sydsvenskan som intervjuat inspektörer från miljökansliet i Stockholms hamn. När en kasserad personbil i Örebro annonseras ut genom webben eller dagstidningar, kan bilen även återgå i trafik utan ägarens vetskap. Och en del mindre bilverkstäder reparerar enkelt de klimat-och trafikskadliga åkdonen i körbart tillstånd. Om en fordonsägare lämnar sin fördärvade bil för ämnad återvinning, utan att få mottagningskvitto från en legitimerad bildemontering, kan det medföra kommande problem.

Ansvaret för återvinning och bilskrotning vilar tungt på fordonsägaren. Och detta instrueras otvetydigt i Miljöförordningen. För att slippa fuffens vid avyttring borde säljaren vidtaga handlingar för att ta bort sådana vågspel, när det är dags att skrota sin bil. Via biltillverkarnas framgångsrika recykling, därtill bilskrotarnas väl planlagda sanering i enlighet med bilskrotningslagen, kan fordonsägaren räkna med en bra ersättning vid inlämning.

Då bilskrots fordon hämtas utgår även skiftande kompensation. Men det är vid ett dylik tillfälle, som risken föreligger för att skrotbilarna kan komma på berörda villovägar, med kommande problem som påföljd.

Samtliga skrotbilar från Örebro bör fraktas till en behörig skrot

Bärgar bilägaren personligen in sitt fordon till en legitimerad bildemontering undanröjs riskerna för bedrägerier. Innan förfarandet med skrotning skruvas efterfrågade bildelar för återanvändning och renoveras för att senare säljas vidare. Igenom skrotintyg, som validerar skrotning och avregistrering hos bilregistret, borga för en legitim behandling.

Samtidigt får fordonsägaren bra kompensation för en skrotbil i Örebro. Men summan varierar med flera tusen kronor. Så det kan vara smart att utforska varianterna. Måste bilvraket bärgas är faran desto större att den hamnar i orätta händer.

Men det existerar möjligheter att sätta stopp för de olagliga verksamheterna. Att se till bärgning verkställs av en avtalad partner som kan skrota bilen miljövänligt, samt att ett påskrivet bevis med bilskrotsintyg avlämnas, som evidens för nästkommande avfärdande på Trafikverket. Inspektera, före transporten, att tillstånd för bärgning av kasserade bilar är utförd av Naturvårdsverket. En seriös bilbärgare har ett sådant blankett disponibelt och öppningsbart på sin internetplats. De här enkla åtgärder tryggar för att en uttjänt bil i Örebro omhändertas på ett legitimt och miljöskyddat sätt.