Besiktning i Jälla föregår onödig bilskrotning

Hur skulle bilarna i landet sett ut förutan föreskrifter på fordonsbesiktning i Jälla? Man måste gå bakåt i tiden till slutet av femtio-talet för att få respons på spörsmålet. Men det är lätt att spekulera. Inget annat än sammanbrott och förstörelse. Det hade eventuellt bilskrot räckt att reducera högsta farten till 50 km/tim på alla vägar. Men mer bekymmer skapades av den obligatoriska fordonsprovningen, som började som ensamrättsbolag på 60-talet. Som flera andra förvaltades det inte särskilt bra. Enorma väntetider vid bokning, samt bristfälligheterna vid försök till ombokning för personbilsgranskning i Jälla ledde till flera påtvingade körförbud. Och fordonsinnehavarna gormade över dessa konsekvenser. Därför släppte riksdagen marknaden obunden igenom avreglering tjugohundratio. Många lockade aktörer väntade för att starta en oberoende bilprovning. Efter en tid blev branschen överetablerad med stora bekymmer. För bilinnehavaren ändrades inte den oroliga känslan inför nästkommande inspektion. Det sämsta som kunde ske var att få ett klass tre-felaktighet i protokollet. Lagningen skulle slå omilt i portmonnän, samtidigt som en bilverkstad såg möjligheter före ett inkomstbringande arbete. Men bilägaren och bilverkstan bör vara eftertänksam om den godkända bilskroten, som med förvissning ordnat för framtida fordonsskrotningar med en klimathyggliga bilskrotningar. Så när tiden är dags för den obligatoriska bilbesiktningen i Jälla är det enbart att åka in på närliggande besiktning.

Förändrade stadgar för personbilsgranskning i Jälla resulterar ofta till böter

Men enstaka riktlinjer har nyss justerats. Nu gäller inte besiktningstiden baserad på registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den föreskrivna kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsinnehavaren personligen att observera tidpunkten för fordonskontroll i Jälla. Bommas det här får fordonet körförbud. Och skulle fordonet stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens skyldighet att känna till detta sakförhållande. Statens inkomster bedöms emellertid öka med ett antal miljoner kr från oaktsamma fordonsinnehavare.

Fordonsinnehavare bestämmer själv tillfälle för bilbesiktningen i Jälla

Men han/hon kan själv besluta, när den första besiktningen i Jälla bör uträttas. Senast tre år efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är efter tjugofyra månader. Därnäst ska bilen testas varje år. På Länsstyrelsens internetplats kan datumet enkelt hittas. Öppna deras webbsida och skriv in registreringsnumret, så finns tiden där. Felen eller defekterna som hittas delas in i 3 kategorier. En kategori 1-påpekande betyder att den skall åtgärdas innan nästa års-granskning. Ett klass två-påpekande medför, att det ska fixas inom en månad med ombesiktning som påföljd. Klass 3-påpekande är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud genast. Bilen får endast bärgas från bilgranskningen i Jälla. Det här leder ofta till skrotning på en legitimerad bilskrot, som har tillstånd att skrota bilar med skrotcertifikat för bortplockning från Transportstyrelsen register. Notera att många glömmer att laga enkla nivå 1-påpekande. Men sådan flyttas upp en klass med krav på ombesiktning vid framtida granskning.

Meningslösa brister observeras av fordonskontrollen i Jälla

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en enkel okulärkontroll före bilbesiktningen i Jälla. Märkligt nog är det felaktigheter med simpla åtgärder, som avslöjar klass 2-bristerna. Att fixa ett slitet däck betyder en del gånger, att bilen accepteras utan efterkontroll för personbilsbesiktningen i Jälla. Skyltlampor är det mest av enligt bil kontrollanterna, men följs tätt av bromsljus. Att ersätta en trasig lykta kan möjligtvis förefalla jobbig för många. Men det finns enkla anvisningar med bilder för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla bilar är att lambdasondens larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. De flesta bilinspektörer uppdagar den finurliga trixet att peta bort instrumentbelysningen. Men felaktigheten visar på, att motorn förbrukar obehövligt mycket diesel, så avgasföroreningar ökar antagligen över vad som är okey. Sensorn är fastsatt på avgasröret vid katalysatorn och är simpel att skifta. Den kan inhandlas till Cooper från Bds.se under tusenlappen. Risken är enorm att det här enkla bristen kan gestaltas som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan omkostnaden för vissa fordonsmärken överskrida trettio tusen kronor. Också påpekanden på utslitna bildäck är återkommande för fordonskontrollen i Jälla. Statistiskt är det många som måste på ombesiktning med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är väldigt lätt att syna för bilägaren. Kraven är åtminstone 1,6 millimeter mönster på sommarväglag och 3,0 mm på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under 3,0 mm. Så testande under vintern kan ställa till med onödiga problem. Men med enkla verktyg kan omkostnaden, tillföljd av den periodiska fordonsinspektionen i Jälla, förbli låg av den smarte fordonsinnehavaren.