MRF inför kvalitetskontroll hos bilverkstäder i Svinninge

Bilverkstäder i Svinninge utökar fordonens ålder på gott och ont. En åldrad och trasig personbil ska ur klimataspekt överlämnas in till en återvinningsföretag med registreringsbevis och avregistreras. Men det är i de flesta fall beroende på reparationskostnaden. Hämtas anbud hos en märkesverkstad, med skyhöga priser, finns antagligen inget val än att skrota bilen. Utvecklingen till allt accelererande lagningskostnaden har observerats hos andra auktoriserade bilverkstäder. Det har inneburit att Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden fått in många anklagelser för brister med krav på betalning. Det framkallade också Kalla faktas engagemang. Så i sällskap med MRF gillrades en fälla för att se hur allt förhåller sig. Den blev förfärande. Enbart en av 8 undersökta bilverkstäder hade handlat korrekt utan att skörta bilägarna. Det förekom aktningsvärda och vedertagna firmor bland de angivna, så nu kunde en gedigen sanering verkställas inom branschen. Men de små och opålitliga verkstäderna har alltid undgått alla skattemyndigheters försök till granskning. De kan, med sin otillräcklighet på bokföring, fortsätta som normalt utan obekväm ingripande.

Aktörer som sysslar med med bilreparationer i Svinninge tillhandahåller olika beskaffenhet

Konsumentverket och Arn & Company AB har beivrat aktörer som håller på med bilreparationer vid åtskilliga stunder för att bringa struktur i fordons branschens bedrägerier. Det har resulterat i tre organisationer, som leder sina verkstadsmedlemmar igenom verksamhetsgrenskontraktet ”Verkstadens reparationsvillkor.” MRF, Landets Personbilverkstäders sammanslutning (SFVF) och KBV lyckades likväl inte att frambringa högre tilltro. Det föranledde MRF och Sveriges Fordonsverkstäders förbund (SFVF) att utforma ett nytt kvalitetssystem till företagen. Standarden börjar med bestämda egenskapsgranskningar, som kommer att hända både inifrån och utifrån av duktiga besiktningsmän. Alla behöriga företag som jobbar med bilar i Svinninge får befogenhet att stämpla ”Berättigad Verkstad” till sitt företagsnamn.

Små verkstäder som sysslar med bilreparationer i Svinninge väcker engagemang

Genom Hallå Konsument intrång är det okomplicerat att urskilja två skilda bilverkstäder i Svinninge. I kretsen av de auktoriserade förekommer auktoriserade bilverkstäder med avsevärt dyra reparationer. Förmodligen beror det på att enbart originaldelar nyttjas. Rivaler lik allbilsverkstäder som Bilexperten och Mekonomen har åtkomst till avsevärt mer prisvärda bilkomponenter och är för den skull mer eftertraktad. Men det är de osystematiska ”bilverkstäderna” som dra till sig mest entusiasm. Priserna de har är oslagbara. Begagnade delar nerskruvna från en bilskrot med självplock ger möjligen ingen försäkran. Men det är plånboken som bestämmer majoriteten av besluten. Genom Transportstyrelsens hårda naturföreskrifter i bilskrotsbestämmelsen drevs flera bilskrotar att sluta eller byta nisch till bilrestaurering som alternativ för demontering av fordon. Och det förekommer även fortsättningsvis bildemonteringar med kriminella uppsamlingsområden för ägare, som skall återvinna sin bil. Flertalet skrotbilar återförs i trafik genom fiffel med registreringsbeviset, samtidigt som andra exporteras lagstridigt med mycket bra intäkt. Annonser i Vi-Bilägare, som ”uttjänt Saab bärgas avgiftsfritt”, eller ”stor med pengar för söndriga personbilar”, pekar på att aktörer som håller på med bilreparationer har höjt sitt engagemang för skrotbilar. Enligt klimatlagen garanterar bilägaren för sin kasserade personbil tills fordonet blir fragmenterad med bilskrotsintyg och borttagen på Trafikstyrelsen. För enstaka erhållna kronor kan man lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli dyrbara återverkningar om inte legitimerade aktörer som håller på med bilreparationer eller skrotfirmor i Svinninge används.