Opel-Kapitän fungerar som skrotbil

Klenoder, som Opel-Kapitän har gestaltas, som en av de främsta anledningen till nutidens allt sämre klimat. Klimatförstörelse som bränder, orkaner och enorma vattenflöden sammanlänkas till den ökande temperaturen. 33 % av alla koldioxidutsläpp kommer från fossildriva bränslemotorer. Det lägger sig som ett täcke i atmosfären och bidrar till en permanent ökande temperatur. Det är äldre fordon som är överlägsen de främsta miljöfarorna. En undersökning från Motormännen förordar, att alla fordon som åstadkommit 11 års levnadslängd skall överlämnas till en godkänd skrotföretag för skrotning. Med detta som underlag är det ofattbart att fastlägga, att dessa gamla begagnade Opel-Kapitän efterfrågas stort i Sverige. Men den uppkomna förhållandet bilskrot kan härledas till skräcken för den härjande virus sjukdomen.

Opel-Kapitän konkurrerar med kollektivtrafiken

Vanliga inrådan från Regeringen, som två meters distans och munskyddens mindre betydelse, har ökat allmänhetens motvilja att använda spårvagn. Att myndigheterna även tipsar privatpersoner att använda bilen ändrar inte misstrogenheten. Men hälften av familjemedlemmarna har inte tillgång till en personbil. Av den orsaken är det mycket mer väsentligt än allt annat att köpa ännu en besiktigad Opel-Kapitän, så att alla familjemedlemmar kan åka på ett betryggande vis. För rekommendationerna i all aktning, klaffar nog tvåmeters-bestämmelsen för sittande människor. Men för folk i rotation på besvärlita områden framställs det mera som en utopi. Av den anledningen bör förvärvande av en andrabil ställas i främsta rummet.

Uttjänta Opel-Kapitän rullar vidare

Bättre kördugliga Volvo-244 med stora koldioxidföroreningar och dålig trafiksäkerhet kan i många fall ses som uttjänta bilar. Förutom att skrota personbilen har de blivit attraktiva för den förbjudna brottsligheten för lagstridig utrikeshandel särskilt till Afrika. Där är förtjänsten uppemot elva gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har startats många små verkstäder, som med lätta medel kan få de uttjänta Opel-Kapitän godkända igenom en bilprovningen. Så kampen råder allaredan för familjen, som är på jagande efter en prisvärd äldre andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Opel-Kapitän

Legitimerade skrotfirmor, som vanligtvis kasserar fordon för demontering, attraherar fordonsägare med höga betalningar. Några miljövänner har utsett att lämna personbilarna här med gott samvete, igenom att upphöra med mer åkande av försvagning och lägre trafiksäkra personbilar. Men via skräcken att använda kollektivt suget efter den gamla bilen höjt priserna. De kasserade bilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Miljö och säkerhetsförfrågan kommer i skuggan av hushållets säkerhet under beordrade åkturer. Så de här prisvärda kördugliga Opel-Kapitän säljs som aldrig förr. Ur klimatsynvinkel är det ett steg tillbaka flera årtionden. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer det förbli så här för alltid?