Subaru-R1 är skrotbil efter 10 år

Trots den välkända stora ödeläggelsen slår äldre Subaru-R1 försäljningsrekord på löpande band. Men det är tyvärr inte de certifierade bilskrotarna som köper upp fordonen till skrotning. Under många år har naturvetare registrerat att de fossila dieseldrivna personbilarna sprutar ut koldioxid, växthusgaser och sjukdomsframkallande molekyler. Koldioxid lägger sig som ett isolerande hinna och bidrar till den ökade uppvärmningen. Det i sin tur ligger bakom miljöförändringen med komplicerade katastrofer som följd Det är gamla Subaru-R1 som är de främsta bovarna. Katrineholms-Kuriren refererar till Infrastrukturdepartementet upptäckt rörande bilismens växthusföroreningar. Det utpekar, att personbilen har en optimal livslängd av 11 år och borde, både ur miljö- och kostnadshänseende, skrotas vid den åldern. Höjda bränsleutgifter och bilskatter bör öka engagemanget för elbilar. Men i nuvarande pandemisituation är köpbehovet på nyproducerade personbilar lika med ingenting. Med vemod ser alla eldsjälar hur deras ambitioner grusas via återinförandet av skrotbilen Subaru-R1, som tvingas fram av farhågan för det farliga coronaviruset.

Subaru-R1 konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmängiltiga inrådan från Folkhälsomyndigheten, som 2 meters mellanrum också munskyddens mindre betydenhet, har ökat gemene mans ovillighet att resa allmänna bussar. Att folkhälsomyndigheten därtill tipsar privatpersoner att använda bilen ändrar inte misstroendet. Men hälften av hushållet har inte tillgång till någon bil. Av den orsaken är det mer centralt än allt annat att skaka fram ytterligare en gammal Subaru-R1, så att alla i familjen kan färdas på ett tryggt sätt. För referenserna i all anseende, fungerar nog tvåmeters-föreskriften för sittande personer. Men för personer i trafik på trånga områden framställs det mer som en utopi. På grund av detta skall införskaffade av en andrabil ställas i främsta rummet.

Uttjänta Subaru-R1 rullar vidare

Billiga begagnade Subaru-R1 med stora CO2föroreningar och usel trafiktrygghet kan i de flesta fall gälla som skrotbilar. Frånsett att återvinna fordon har de blivit begärlig för den förbjudna kriminaliteten för otillåten bilskrot utskeppning särskilt till Mellanöstern. Där är utdelningen uppemot elva gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har öppnats flertalet små verkstäder, som med anspråkslösa metoder kan få gamla Subaru-R1 godkända igenom en bilprovningen. Så konkurrensen råder allaredan för familjen, som är på jakt efter en prisvärd begagnad andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Subaru-R1

Legitimerade bilåtervinnare, som normalt kasserar bilen för återvinning, attraherar fordonsinnehavare med höga ersättningar. Några naturkamrater har föredragit att lämna bilarna här med god ansvarskänsla, genom att stoppa vidare åkande av naturförsämring och lägre trafiksäkra fordon. Men igenom ångesten att åka allmänna bussar har den stora efterfrågan trissat upp priserna. De kasserade personbilarna kommer att leva vidare. Miljö och säkerhetsförfrågan kommer i skuggan av hushållets trygghet under tvungna turer. Så dessa bättre besiktigade Subaru-R1 säljs med 20 års förväntad livslängd. Ur naturaspekt är det ett steg tillbaka otal decennier. Och frågan är oumbärlig. Kommer den att stanna där för alltid?