Skrotintyg för bilskrot Hisings-Backa

Skrotningsintyg för bilskrot Hisings-Backa är ett bevis på att bilen är skrotad och avregistrerad från centrala bilregistret hos Transportstyrelsen. Men endast auktoriserade bilskrotar har rätt att utfärda skrotningsintyg eller skrotintyg som det också kallas. Det skall inte förväxlas med ett mottagningsbevis. Och det är ett kvitto på att bilen endast har mottagits. Om det inte kompletteras med ett skrotintyg, kan man aldrig vara riktigt säker på att bilen blivit avregistrerad och skrotad. De uttjänta bilarna måste först saneras och dräneras på alla miljöfarliga ämnen. Innan företaget får utfärda skrotintyg för bilskrot Hisings-Backa.

Tiden för hanteringen på skrotupplag kan variera beroende på hur många bilar som väntar på saneringen hos den aktuella bildemonteringen. År 2017 skrotades c.a 190 000 bilar i Sverige. Samtidigt nyregistrerades c.a 380 000, vilket gör att man kan misstänka illegal export av skrotbilar. Flertalet bilar hamnar i Mellanöstern och i Afrika. Ur miljösynpunkt är detta förkastligt eftersom normala krav av max CO2-utsläpp, återvinning och hantering av miljöfarliga ämnen knappt existerar i dessa länder. För att stävja denna illegala verksamhet, kan man kontrollera att skrotningsintyg för bilar i Hisings-Backa lämnats till berörd myndighet och med det även avregistrering, Upplysning kan fås från Transportstyrelsen.

Kräv alltid ett skrotintyg av bilskroten Hisings-Backa

Kräv alltid ett skrotintyg av bilskroten Hisings-Backa för att säkerställa att bilen blir avregistrerad från Transportstyrelsen. Då kan du vara trygg och säker på att bilen inte dyker upp i trafik igen.