Skrotade Subaru-Leone bilar åter i trafik

För ett antal år sedan skrevs spaltkilometer om äldre övergivna Subaru-Leone, som de främsta klimatförstörare i modern tid. Och det förekom absolut äkthet i de flesta artiklarna. I trafiken är de gamla personbilarna ordentligt större skadliga för omgivningen. Gemensamt med cancerframkallande ämnen vräker de äldre fordonen ut massor av CO2 utsläpp. omvandlingen, som förorsakar tragedier, kan idag kopplas till temperaturhöjande klimatpåverkan som CO2-gasen orsakar. En känd forskare rekommenderar alla fordonsägare att skrota personbilen efter 10 år. En sån lösning skulle förbättra miljön så långt att bilskrot utvecklingen skulle stävjas. För den skull är det ett katastrof för miljön idag. Äldre prisvärda kördugliga Subaru-Leone säljs som aldrig förr, och människor står på kö för att lägga pengar på dessa. Men den upp och nedvända jorden har sitt svar i skräcken för den bekymmersamma coronapandemin.

Subaru-Leone konkurrerar med kollektivtrafiken

Vanliga uppmaningar från Folkhälsomyndigheten, som två meters avstånd också munskyddens mindre relevans, har ökat allmänhetens ovilja att åka spårvagn. Att riksdagens därtill föreslår privatpersoner att köra bil rubbar inte misstron. Men hälften av hushållet har inte tillgång till en personbil. Därför är det mycket mer väsentligt än allt annat att skaffa ytterligare en körduglig Subaru-Leone, så att alla i familjen kan åka på ett harmoniskt sätt. För referenserna i all aktning, funktionera nog tvåmeters-riktlinjen för sittande folk. Men för personer i omlopp på svårframkomliga utrymmen gestaltas det mer som en illusion. Av den orsaken bör inhandlade av en andrabil främjas.

Uttjänta Subaru-Leone rullar vidare

Bra besiktigade Subaru-Leone med höga koldioxidavgaser och oduglig trafiktrygghet kan i många fall betraktas som skrotbilar. Med undantag av att återvinna fordon har de blivit tilltalande för den förbjudna kriminaliteten för lagstridig export speciellt till Väst-Afrika. Där är avkastningen i det närmaste 11 gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har etablerats flertalet små bilverkstäder, som med simpla renoveringar kan få de uttjänta Subaru-Leone godkända genom en bilprovningen. Så tävlingen existerar allaredan för familjefadern, som är på jakt efter en prisvärd besiktigad andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Subaru-Leone

Godkända skrotföretag, som vanligtvis skrotar bilen för miljön, attraherar bilinnehavare med stora betalningar. Några miljövänner har utsett att överlämna personbilarna här med gott samvete, genom att upphöra med mer körning av försvagning och mindre trafiksäkra fordon. Men igenom skräcken att resa spårvagnar har den stora efterfrågan trissat upp priserna. De uttjänta bilarna kommer att leva vidare. Natur och säkerhetsförfrågan kommer i skuggan av familjens trygghet under tvungna åkturer. Så dessa bra begagnade Subaru-Leone förväntas rulla i 20 år. Ur miljöaspekt är det ett steg tillbaka otaliga decennier. Och frågan är essentiell. Kommer det förbli så här för alltid?