Skrotade Subaru-360 bilar får make-up

Det nya naturtänkandet har tidigare förpassat gamla personbilar som Subaru-360 till en bildemontering. Men nu har ett antal årtiondens miljöarbeten kastats över ände. Det är väl känt att äldre uttjänta bilar är den största bidragande orsaken till de förhöjda föroreningar i atmosfären. CO2 åstadkommer växthuseffekten med smältande glaciärer, och förändrar klimatet med naturförödelse som konsekvens. Samhälleliga påverkan, som ökade bensinutgifter och bilskatter samt trängselskatter har förmått fordonsinnehavare att ändra om mot eldrift. En forskare på Motormännen påstår, att Subaru-360 som uppnått 11 års ålder rekommenderas lämnas in till en legitimerad skrotföretag för skrotning och demontering, för att naturen överhuvud skall kunna omvändas. Allt det här har gjort att en del skrotat hushållets andrabil och reser bilskrot kollektivt framförallt till arbetet. Men den nuvarande epidemin har förändrat den fortlöpande förloppet dramatiskt. Försäljningen av bra kördugliga Subaru-360 har fått en efterfrågan som aldrig skådats. Människor annonserar om att köpa dessa kräk. Hur kan denna omständighet vara tänkbar?

Subaru-360 konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmänna inrådan från regeringen, som 2 m mellanrum samt munskyddens lägre mening, har ökat vanligt folks motsträvighet att resa kollektivt. Att regeringens även tipsar allmänheten att använda bilen förändrar inte skepticismen. Men hälften av hushållet har inte tillgång till någon bil. På grund av detta är det mer betydelsefullt än allt annat att fixa fram ännu en gammal Subaru-360, så att alla i familjen kan köra på ett lugnt vis. För rekommendationerna i all anseende, fungerar nog 2 m-regeln för sittande folk. Men för personer i rotation på besvärliga ytor låter det mera som en dröm. På grund av detta skall inhandlade av en andrabil ställas i främsta rummet.

Uttjänta Subaru-360 rullar vidare

Bättre kördugliga Subaru-360 med stora CO2-gaser och oduglig trafiksäkerhet kan i många fall ses som skrotbilar. Med undantag av att återvinna personbilen har de blivit begärlig för den förbjudna kriminaliteten för lagstridig utlandsförsäljning i första hand till Afrika. Där är försäljningspriset ungefär 10 gånger större än liknande svenska priser. Och det har vuxit fram flertalet mindre bilverkstäder, som med lätta medel kan få gamla Subaru-360 godkända igenom en bilprovningen. Så konkurrensen finns allaredan för familjen, som är på jakt efter en billig besiktigad andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Subaru-360

Godkända bildemonteringar, som vanligtvis skrotar personbilen för bildelar, lockar bilinnehavare med stora ersättningar. Några klimataktivister har utsett att överlämna personbilarna här med god ansvarskänsla, genom att upphöra med mer farande av miljöfördärvande och mindre trafiktrygga fordon. Men via skräcken att åka allmänna bussar suget efter den gamla bilen ökat priserna. De kasserade personbilarna kommer att leva vidare. Klimat och trygghetsfrågor är sekundärt av hushållets säkerhet under beordrade resor. Så dessa billiga begagnade Subaru-360 kommer att fördubbla sin livslängd. Ur klimataspekt är det ett steg tillbaka otal decennier. Och frågan är oundgänglig. Kommer den att stanna där för evigt?