Skrotade Opel-Meriva rustas upp

Under närvarande coronapandemin är handel av besiktigade Opel-Meriva på väg att slå rekord. Genom ihållande miljömässiga beskyllningar och politiska avgörande har en dämpande men säker förändring från bilåkande till bussresor noterats. Speciellt är det åkturerna till jobbet som ändrats. Det råder ingen misstro om att förbränningsmotorerna frambringar en 1/3 av världens sammanlagda koldioxidutsläpp. Att dessa förorsakar allvarliga förödelse via förvandling är också ett bevisat fakta. Regeringens direktiv om chockhöjda bilskatter och bränslepriser tillsammans med trängselskatter påverkar även bilkörningen dåligt. Så många års utveckling visar på en nedåtgående trend för fossildrivna personbilar. Men det krävs inte så mycket för att alla insikter skall revolutionera. Begagnade Opel-Meriva har återerövrat tronen för resandet.

Opel-Meriva konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmängiltiga inrådan från Folkhälsomyndigheten, som 2 meters distans samt munskyddens lägre betydelse, har ökat människors motvillighet att använda allmänna bussar. Att riksdagens därtill föreslår allmänheten att köra bil förändrar inte misstron. Men alla av hushållet har inte möjlighet att utnyttja något fordon. Av den orsaken är det viktigare än allt annat att få tag i ännu en körduglig Opel-Meriva, så att alla familjemedlemmar kan åka på ett harmoniskt sätt. För referenserna i all aktning, fungerar nog 2 m-föreskriften för sittande folk. Men för människor i omlopp på svårframkomliga utrymmen gestaltas det mer som en ouppnåeligt ideal. För den skull skall inskaffande av en andrabil främjas.

Uttjänta Opel-Meriva rullar vidare

Bra besiktigade Opel-Meriva med höga växthusutsläpp och oduglig trafiktrygghet kan i flertalet fall ses som uttjänta bilar. Bortsett från att återvinna fordon har de blivit begärlig för den organiserade brottsligheten för lagstridig utskeppning i första hand till Nigeria. Där är försäljningspriset uppskattningsvis elva gånger mer än motsvarande svenska bilskrot priser. Och det har öppnats många små bilverkstäder, som med ringa reparationer kan få de uttjänta Opel-Meriva godkända igenom en bilprovningen. Så konkurrensen råder allaredan för hushållet, som är på jagande efter en prisvärd besiktigad andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Opel-Meriva

Legitimerade skrotföretag, som vanligtvis kasserar fordon för miljön, frestar fordonsägare med höga ersättningar. Några miljövänner har utsett att lämna fordonen här med gott samvete, igenom att hejda mer åkande av försvagning och mindre trafiksäkra fordon. Men genom skräcken att resa kollektivt suget efter den gamla bilen ökat priserna. De uttjänta bilarna kommer att leva vidare. Natur och säkerhetsförfrågan är sekundärt av familjens trygghet under tvungna turer. Så dessa bättre begagnade Opel-Meriva går åt som smör i solsken. Ur klimatsynvinkel är det ett steg tillbaka otal decennier. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer det förbli så här för alltid?