Skrota bilen från Mullsjö enligt bilproducenterna

Det finns en del synpunkter om vad skrotning av et fordon miljösmart från Mullsjö verkligheten menas. Att förhindra alla som överger sina bilar som uttjänta i miljön bedöms som en enorm framgång i naturinsatsen. Men det motsvarar väldigt lite med reflexion på det förvärrade klimatet föranledda av bilismen. Alla godkända skrotningsföretag lotsas med järnhand igenom bildemonterings-bestämmelsen.

Där Länsstyrelsen i detalj ålägger en natur-smart hantering, sanering och förvaring av naturskadliga komponenter och materia. Stenungsunds miljökansli bevakar pågående att förordningarna praktiseras, så berörda tillsynsmän har placerat nivån för en hård naturintegrerad bildemontering. Men skadegörelsen, som fordon i Mullsjö medverkar till, är under uppsegling att vederlägga det ekologiska strukturen, som i jämt reglerat temperatur och väderförhållandet.

Klimatförsämringen i Mullsjö sättas ihop till fordons co2-föroreningar

Att skrota bilen i Göteborg ”naturmässigt” kan i alla fall få folk att opponera sig mot farorna, som på lång tid är betydligt farligare än Covid-19. Och det ha sin grund på det humanitiva bidraget av avgaser, som beror på fossila bränsle till sitt fordon, och tros vara knutna till alla aktuella klimatkrafter.

Värmen på Jorden har i medel förhöjts med en komma två g. Celsius. Men är två komma fem grad i nordpolen, som norden till viss del ligger i. Vår genomsnittstemperatur tilltar årligen och är i år den varmaste som gått fastställa. Glaciärerna smälter och skog förflyttas ungefär med två m årsvis. väder med het luft och vindar från söder optimerar inte den dåliga förändringsprocessen i nordpolen eller Västergötland.

För att hejda värmestrålning befinner sig CO-2 som ett hinna i stratosfären. Det regleras generellt genom vulkaners utgjutelser med gigantiska koldioxid-kontamination. Men det mänskliga föroreningen sväller täckets täthet samt isoleringsförmåga genomgripande. Och det onaturliga hinnans ökande temperatur kan ingen råda bot på. Man behöver inte vara snille för att förstå effekterna av ett totalt eliminerat ekologiskt struktur, som behöver justera gradtal och därav klimatet.

Skrotning av bilar från Mullsjö kan inverka på utvecklingen i väderleken

Att återvinna uttjänta fordon miljömässigt i Mullsjö med bidragande miljötillfrisknande, är väl som att dra ett litet strå till en stor myrstack. Men det är det stora antalet som gör skillnaden.

Skrota bilen från Mullsjö enligt bilproducenterna

En bil går genom 3 skeden med CO-2-förorening. metallfabrikation, fabricerande och utnyttjande, där äldre fordon är rena klimatbrottslingar med enorma koldioxid i avgaserna.

Genom att lämna fordonet för bilskrotning och avregistrering, uppnås det bästa utgången att miljöklokt medverka i en procedur för miljötillstånd. För varje 1 000 kg återvunnet metall minskar CO2-emissionen lika mycket. Och energibehovet sänks med 80 % igenom det oavbrutna kretsloppet, som en sådan bildemontering betyder. Så välbetänkta avgöranden, att skiljas från äldre klimatbovar, kan bistå till att bryta den dåliga förloppet.