Skrota bilen ett alternativ efter besiktning i Hörby

När en bilägare rullar in för inspektion i Hörby vet bilverkstaden i området att det går att tjäna pengar. Faktum är, att nästan fyrtio procent av ålderstigna fordon är behäftade med klass två-fel. Att ha ett företag inom bilbranschen vid sidan av en bilbesiktning är värdefullt. Och skulle ett grupp 3-oriktighet hittas, vet han med säkerhet, att bilskrot lagningen tillkommer företaget, om inte fordonsägaren bestämmer sig för att skrota sin bil på närmaste bilskrot. Nuförtiden är det inte svårt att beställa tid för bil provning i Hörby, som vanligtvis ska genomföras varje år. Redan år 1963 kom ett riksdagsbeslut att bilar skulle kontrolleras årligen. Tjugohundratio upphävdes den statliga ensamrätten för fordonsbesiktning. Från den tiden har hallar etablerats i varje industriområde. Det finns chans att checka fordonet på drop-in tid utan beställning.

Förändrade regler för personbilsgranskning i Hörby leder ofta till penningstraff

Men enstaka principer har just justerats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten baserad på nummerskyltens slutsiffran. inte ens den bindande kallelsen kvar. Därför måste fordonsägaren personligen att bevaka tidpunkten för personbilsgranskning i Hörby. Missas det här erhåller bilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är bilägarnas förpliktelse att känna till detta sakförhållande. Statskassan beräknas dock öka med över en miljard kronor från oaktsamma fordonsägare.

Ägare avgör personligen tidpunkt för bilinspektionen i Hörby

Men man kan själv bestämma, när den 1 besiktningen i Hörby skall verkställas. Inte senare än 36 månader efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är inom två år. Sedan ska bilen testas varje år. På Länsstyrelsens internetplats kan datumangivelse lätt anträffas. Surfa in på deras webbsida och skriv in nummerskyltens nummer, så finns datumangivelsen där. Felen eller defekterna som uppdagas indelas i 3 klasser. En kategori 1-anmärkning betyder att den behöver fixas före nästa års-granskning. Ett nivå 2-felaktighet innebär, att det tvingas fixas inom en månad med efterkontroll som följd. Nivå tre-påpekande är ett säkerhetspåpekande, som innebär körförbud direkt. Fordonet får inte köras från bilbesiktningen i Hörby. Det här leder ofta till återvinning på en legitimerad skrothandlare, som har licens att skrota personbilar med skrotningscertifikat för bortplockning från Transportstyrelsen register. Observera att många missar att åtgärda lätta klass 1-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en klass med fordran på ombesiktning vid kommande kontroll.

Meningslösa felaktigheter påträffas av bilbesiktningen i Hörby

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel okulärkontroll inför fordonsbesiktningen i Hörby. Märkligt nog är det brister med lätta ingripanden, som blottar klass två-bristerna. Ett utfört lampbyte medför flera gånger, att personbilen godtas utan efterkontroll för bilinspektionen i Hörby. Nummerskyltsbelysningen leder statistiken, men följs tätt av bromljus. Byte av en trasig ljuskälla kan kanske synas bångstyrig för flera. Men det återfinns simpla anvisningar med filmer för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på äldre fordon är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. De flesta besiktningsmän uppdagar den finurliga lösning att ta dän glödlampan. Men oriktigheten visar på, att motorn konsumerar onödigt mycket bränsle, så koldioxidutsläppet ökar antagligen över max godkänd. Sensorn sitter på grenröret vid katalysatorrenaren och är okomplicerad att byta. Den kan inhandlas till Lamborghini från Mekonomen under tusenlappen. Risken är stor att det här lätta bristen kan tolkas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan utgifterna för vissa bilmärken överskrida trettio tusen kronor. Också tillrättavisning på utslitna bildäck är återkommande för besiktning i Hörby. Statistiskt är det flera som krävs på ombesiktning med nya hjul. Det är märkligt, eftersom det är väldigt spartanskt att checka för bilägaren. Kraven är åtminstone 1,6 mm mönsterdjup på sommarväglag och tre millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 millimeter. Så utprovning under kalla dagar kan ställa till med onödiga besvär. Men med enkla verktyg kan kostnaden, tillföljd av den periodiska personbilsgranskningen i Hörby, hållas till ett minimum av den kloke bilägaren.