Skoda utveckling & historia

Skoda har, som många andra bilmärken, sin uppkomst från tillverkning av cyklar och motorcyklar. I slutet av 1800-talet utkom de första produkterna av mekanikern Vaclav Laurin och bokhandlare Vaclav Klement. 1905 rullade den första bilen ut från fabriken i Mlada Boleslav i Tjeckien. Fordonen lanserades under varumärket ”Laurin och Klement” Tillverkningen ökade snabbt, men fabriken tvingades stoppa tillverkningen under första världskriget. Efter krigets slut startade licenstillverkning av franska bilar från Hispano-Suiza. Företaget köptes in år 1924 av ”Skodaverken i Plzen”, som då var östblockets största vapentillverkare och hade övertagits av anställde ingenjör Emil Skoda år 1869.

Skoda utveckling & historia

Efter andra världskriget lanserades Skoda som folkbil och växte snabbt. Men i väst betraktades den som omodern med sin bakmonterade motor. Anmärkningsvärt är att de första modellnamnen Octavia och Felicia fortfarande lever kvar genom snart ett sekel. I början av 1990-talet införlivades Skoda i Volkswagen-koncernen och fick därigenom en stark uppgång. I Sverige hängde dock stämpeln, av en ”dålig bil”, kvar länge. Det var inte beroende på avogheten mot gamla omoderna fordon.

En svårglömd händelse inträffade i slutet av 1970-talet. I låg hastighet välta en Skoda framför kamerorna i TV-programmet Trafikmagasinet. Och det är troligtvis ett oslagbart negativt rekord vid demonstration av en ny och trafiksäker bil. Försäljningssiffrorna störtdök för att till slut hamna på noll. Ett halvt sekel efter incidenten har vinden vänt för Skoda i Sverige. Varumärket har skapat några av de mest eftersökta elbilsmodellerna i landet, även när det olycksaliga minnet inte helt suddats ut.

Nybilsköp och Skoda bilar till bilskrot

Med hjälp av underlag från vägtrafikregistret om Skoda bilar kan en övergång mot eldrift bedömas. Genom auktoriserade bilskrotar ges även möjlighet att se takten av fossildrivna personbilars utfasning. Statistiken presenteras kvartalsvis. LÄS MER