Kenjiro Den

Kenjiro Den

Kenjiro Den föddes i Tanba-Kaibara Japan år 1855. Tillsammans med Rokuro Aoyama och Meritaro Takeuchi finansierade han företaget Kwarshinsha Motor 1911, som kommer att bli Nissan. Samma år lanserades de första bilarna med märke DAT. En akronym av finansiärerna namn fick bilda företagets namn. I den lilla födelseorten var hans fader byhövding. Kenjiro Den flyttade efter revolutionen 1868 för att söka utbildning inom polisen. Vid revolutionen, samma år, återinfördes kejsaren till tronen. Japan skulle rustas upp till västerländsk nivå. Kina skulle avskräckas att anfalla. Nya lagar och förordningar infördes. För att tillgodose alla behov startade den japanska regeringen storskalig social utbildning. Modern finanspolitik infördes. Kenjiro utbildades av Kumato- och Aic där han fick lärdom om avskaffandet av det feodala systemet.

Efter utbildningen fick han tjänst inom polisväsendet. Kenjiro Den avancerade snabbt inom polisen och blev anställd hos den kejserliga regeringen. Där utsågs han till vise minister och fick ansvaret för järnvägsutbyggnaden. Han lämnade regeringstjänsten 1898 för att bli chef för Kansal Railway Company. Men två år senare återkallades han, av regeringen, för att bli kommunikationsminister. Kenjiro slutade efter ett år för att kandidera till medlem i underhuset. Han valdes in och avancerade ständigt. År 1906 valdes han in i det kejserliga överhuset och fick titel baron Men han blev indragen i den stora Siemens skandalen, som utpekade politiker som korrupta. 1914 gick Kenjiro Den in som finansiär i det nybildade bilföretaget DAT, men han fortsatte med sin politislka karriär.

Kenjiro Den som generalguvenör i Taiwan

1916 utnämndes han till Kommunikationsminister och tre år senare till generalguvenör i Taiwan. Där införde han nya regeringsformer. Befolkningen på Taiwan skulle få samma politiska rättigheter som de i Japan. 1923 återkallades han till Japan för att bli justitieminister. Efter två år måste han dock avgå för att blivit indragen i ett mordförsök på Prince Hirohito. Attentatsmannen var en kommunistiskt agigator. 1928 blev dock Kenjiro inkallad att ingå i Privy Council of Japan. Byrån konsulterades av Kejsaren i viktiga frågor. År 1930 avled Kenjiro Den