MRF kontrollerar bilverkstäder i Oskarström

Har det utbredda fusket inom bilföretagen minskat? Troligtvis både ja och nej. Enligt en lömsk riggning av oegentligheter på skilda personbilar lämnades dessa in för justering och lagning. Frånsett de intygade tillagda felaktigheterna var övrig klass utan kritik. Fler referat om medvetna och påvisade felaktigheter föranledde Aftonbladet till närmare studie hos olika aktörer som håller på med bilreparationer. I sällskap med Fordonsägarens Riksförbund testades företagen. Utslaget blev dyster. Det föreföll vara mer vanligt än vad man tror, att bilföretagen organiserat lurade bilinnehavare att betala för inte verkställda arbeten. Av åtta testade bilverkstäder var det enbart 1, som klarade granskningen. Eftersom det även drabbade stora och etablerade verkstäder trädde Konsumentverket snabbt in på banan. Men många falska aktörer som håller på med bilreparationer utan bokföring, ligger långt under alla myndigheters radar, och märks bara genom den snedvridna konkurrensen.

Bolag som arbetar med fordon i Oskarström presterar olika egenskaper

Konsumentverket och Arn & Company AB har beivrat företag som jobbar med bilar vid flera stunder för att få stadga i fordons områdets bedrägerier. Det har lett till i 3 organisationer, som leder sina verkstadsmedlemmar via fackkontraktet ”Verkstadens reparationsparametrar.” Motorbranschens Riksförbund, Landets Personbilverkstäders Förening (SFVF) och KBV lyckades dock inte att upprätta ökad anseende. Det medförde MRF och Landets Fordonsverkstäders samfund (SFVF) att skapa ett nytt sorteringsklassificering till företagen. Nivån bygger på ordentliga egenskapsinspektioner, som kommer att äga rum både inifrån och utifrån av erfarna tillsynsmän. Alla legitimerade aktörer som håller på med bilreparationer i Oskarström får tillstånd att signera ”Godkänd Bilverkstad” till sitt varumärke.

Mindre företag som håller på med fordonsrestaurering i Oskarström dra till sig engagemang

Genom Konsumentverket inblandning är det enkelt att urskilja 2 olika bilverkstäder i Oskarström. I kretsen av de ackrediterade återfinns behöriga verkstäder med väldigt dyra reparationer. Kanske beror det på att enbart originaldelar används. Konkurrerande allbilsverkstäder som Bilexperten och Mekonomen har tillgång till mycket billigare reservdelar och är således konkurrenskraftigare. Men det är de osystematiska ”företagen” som skapar mest intresse. Deras priser är fantastiska. Beg. reservdelar tagna från en skrot med självplock ger kanske ingen försäkran. Men det är egna ekonomin som styr majoriteten av besluten. Genom Naturvårdsverkets tuffa klimatkrav i bilskrotningsförordningen pressades många skrotar att upphöra eller lägga om inriktningen till personbilsreparationer snarare än för bilskrotning. Och det förekommer även fortsättningsvis skrotfirmor med förbjudna uppsamlingsställen för bilinnehavare, som skall skrota sitt fordon. En del uttjänta bilar återförs i trafik genom otillbörligt agerande med reg. beviset, samtidigt som andra förs ur landet olovligt med mycket bra skattefri förtjänst. Annonser i Vi-Bilägare, som ”trasig Volvo hämtas utan kostnad”, eller ”hög ersättning för kasserade personbilar”, pekar på att aktörer som håller på med bilreparationer har ökat sitt entusiasm för fordon som är skrot. I enlighet med miljölagen ansvarar bilinnehavaren för sin uttjänta bil tills den blir återvunnen med skrotintyg och avfärdad på centrala bilregistret. För några erhållna kronor kan han/hon lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli dyrbara konsekvenser om inte ackrediterade aktörer som håller på med bilreparationer eller bildemonteringar i Oskarström används.