Många bilverkstäder i Gammelstaden har oförtjänt dåligt rykte

Det är varje bilägares förskräckelse att åka till en oseriös verkstad i Gammelstaden. Även om ett pris överlämnats hittar den sluge verkstadsägaren ofta fingerade felaktigheter, som åtgärdats och tvingas ersättas. Svenska Dagbladet återge till Bilmännens Riksförbund riggade felaktigheter till åtta skilda bilverkstäder utspridda i hela landet. Endast en bilverkstad tog betalt för rätt lagning. De övriga 7 vilseledde sina kunder på åtskilliga hundralappar. De behöriga verkstäderna har färdighet att skörta fordonsägare på legitimt förfaringssätt, medan det uppdagades grova bluff företag bland övriga aktörer som håller på med bilreparationer utspridda i Sverige . De små falska enmansföretagen utför lagningar med pirat delar till fantasipris. Men intresset för uttjänta fordon, som nyttjas kriminellt, har stigit påtagligt. Och deras goda lönsamhet baseras inte på saltade kundfordringar.

Bolag som jobbar med personbilar i Gammelstaden levererar skilda beskaffenhet

Konsumenternas och Arn & Company AB har läxat upp aktörer som håller på med bilreparationer vid många tillfällen för att medföra struktur i fordons områdets bedrägerier. Det har medfört i tre grupper, som leder sina verkstadsmedlemmar via fackuppgörelsen ”Bilföretagens renoveringskriterium.” Motorbranschens Riksförbund, Sveriges Fordonsverkstäders förbund (SFVF) och KBV lyckades ändå inte att skapa ökad tilltro. Det medförde Motorbranschens Riksförbund och Sveriges Personbilverkstäders sammanslutning (SFVF) att designa ett nytt sortimentsplan till företagen. Normen startar med regelbundna egenskapsgranskningar, som kommer att äga rum både internt och utomstående av kunniga kontrollanter. Alla certifierade aktörer som håller på med bilreparationer i Gammelstaden får status att signera ”Berättigad Bilverkstad” till sitt varumärke.

Små bilverkstäder som jobbar med fordon i Gammelstaden väcker entusiasm

Via Hallå Konsument intrång är det okomplicerat att urskilja 2 skilda aktörer som håller på med bilreparationer i Gammelstaden. Bland de legitimerade finns behöriga verkstäder med avsevärt saltade kostnader för renoveringar. Möjligtvis beroende på att enbart originalreservdelar brukas. Konkurrerande allbilsverkstäder som Bilexperten och Skruvat har åtkomst till mycket mer prisvärda reservdelar och är därför mer eftertraktad. Men det är de regellösa ”bilverkstäderna” som dra till sig mest intresse. Deras priser är oöverträffliga. Begagnade bilkomponenter nerskruvna från en skrot med självplock ger möjligen ingen försäkran. Men det är plånboken som avgör majoriteten av besluten. Genom Länsstyrelsens tuffa klimatkrav i bildemonteringsförfattningen förmåddes flera skrotnings företag att avveckla eller lägga om inriktningen till bilrestaurering som ersättning för bildemontering. Och det finns alltjämt skrotföretag med kriminella uppsamlingsställen för bilägare, som behöver återvinna sin bil. Många uttjänta bilar förs åter i trafik igenom manipulation med reg. beviset, samtidigt som andra exporteras olovligt med god skattefri förtjänst. Reklam på hemsidor, som ”gammal Citroen bärgas utan kostnad”, eller ”stor betalning för defekta personbilar”, visar att företag som jobbar med bilar har ökat sitt uppståndelse för fordon som är skrot. I enlighet med naturlagen garanterar bilägaren för sin skrotbil tills den blir återvunnen med skrotintyg och avfärdad på centrala bilregistret. För några erhållna hundralappar kan han/hon lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli kostbara resultat om inte ackrediterade företag som jobbar med bilar eller bilskrotar i Gammelstaden anlitas.