Hur skrotar man en bil som inte finns

Det finns inga rutiner för att skrota bilen i Göteborg som inte finns. Endast en auktoriserad bilskrot kan utfärda ett skrotningsintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Det finns tiotusentals bilar som existerar i vägtrafikregistret men som ändå inte finns. I denna gråzon verkar den organiserade brottsligheten med illegal utförsel. Och problemet är väl känt av berörda myndigheter, som ser detta dagligen. Tyvärr har ärliga personer utan olaglig handling hamnat med en ”försvunnen” bil. För dessa finns ett sätt lösa problemet genom en personlig ansökan om avregistrering hos Transportstyrelsen. Ansökan skall innehålla trovärdiga var, hur och varför bilen försvunnit. Så lycka till!

Uttjänta bilar innehåller flera hälsofarliga reservdelar som exempelvis elektronik batterier och oljor till tungmetaller som kvicksilver och bly. Antalet hälsoskadligt råmaterial parallellt med hög återvinningsgrad på minst 95 procent av bilens vikt. Sammanlagt ställer detta stora villkor på både fordonstillverkare och bilskrot i Göteborg som skall ta hand om den uttjänta bilen. Producentansvaret för fordon gör att bilproducenter eller den som för in bilen i landet är tvungen att skrota bilen kostnadsfritt.

Hur skrotar man en bil som inte finns

Enligt miljöbalken är det bilägaren som ansvarar att personbilen och registreringsbeviset kommer till en bilskrot när den är uttjänt. Klimatsmart återvinning kan endast göras av Bilreturs handplockade bilskrotar. Bilåtervinnaren startar med att evakuera personbilen på klimatskadliga substanser. Det betecknar att den uttjänta bilen barskrapas på alla ohälsosamma vätskor som t ex. motor-olja, gas, spolar vätska, broms-olja, från kylen och köldmedia.

De ska tillika säkerställa att råmaterial och bilkomponenter från fordonet återanvänds eller återvinns. Men det är jämt fordonsägarens skyldighet att tillgodose att bilen lämnas på en bildemontering i Göteborg när den skall återvinnas. I enlighet med lagar mot miljön är det olagligt att ha uttjänta fordonsvrak, som antagligen inom snar framtid kan korrodera och läcka ut klimatgiftiga råämne som förstör vår grannskap. Samtliga utsläpp av ohälsosamma vätskor från övergivna bilar utan hänsyn till volym och skäl, är förseelse miljölagen. Den som med avsikt förorenar omgivning, vatten eller atmosfären som medför eller kan innebära hälsorisker för människor eller åstadkommer skador på djur och växtlighet kan fällas för naturbrott. Bestraffningen är böter eller finka i upp till två år. Tillika kan man fällas för en rad skilda förseelse såsom till exempel nedskräpning av skrotbilar enligt miljöbalken 15 kap 30§.

För den skull borde samtliga fordonsinnehavare som har obrukbara personbilar som kan bedömas som utslitna röja upp i sina hushåll och se till att fordon lämnas där de kan demonteras klimatvänligt. Fordonstillverkare har tillsammans med Bilretur grundat ett nätverk där klimatvänlig demolering av begagnade bildelar och av bilar sker i enlighet med Transportstyrelsens stadgar. Här kan kompletta personbilar lämnas för demontering avgiftsfritt. Saknas det å andra sidan reservdelar på bilen kan inte gratis bilskrotning utlovas. Beroende på vilken komponent som saknas är omkostnaden annorlunda. Är det betydande fordonsdelar som exempelvis katalysatorrenaren, växellåda eller aluminiumfälgar kan betalningen vara högre än om det är en kofångare som saknas.