Soichiro Honda

Soichiro Honda

Soichiro Honda föddes den 17 november 1906 I Komyu Village. Fadern var en skicklig smed och modern en driven väverska. Familjen var fattig, men Soichiro levde upp i ett harmoniskt och disciplinärt hem. Hans fader lärde honom smedyrket, vilket gjorde honom till mästerlig smed i unga år.

I japan hade cyklar blivit vanliga varför Soichiro Honda öppnade en cykelaffär. Genom sin skicklighet som smed var det naturligt att även erbjuda kunderna hjälp vid reparationer. Det utvecklades till köp av kasserade cyklar, som Soichiro sålde med förtjänst. Som ung och fortfarande i skolåldern hade han skaffat sig ett rykte att äga den bästa cykelaffären i grannskapet.

När Soichiro lämnat skolan fick han arbete hos Tokyo Art Shokai. Företaget sökte personer för tillverkning och reparationer av bilar, motorcyklar och bensinmotorer. Han hade alltid drömt om att någon gång få arbeta och känna doften bilar. Företaget var ett av det största i Tokyo men Soichiro Honda tog mod att ansöka om en plats som lärling. Vid femton års ålder lämnade han skolan (år 1922) och började sin anställning som lärling hos Art Shokai, Förutom logi och lite fickpengar fick han vägledning av en skicklig tekniker (Sakakibara).

I sin memoarer har Soichiro Honda beskrivit den här tiden som den lärorikaste i sitt liv. Hans vägledare skulle i all framtid stå som hans viktigaste lärare. Förutom kunskap i reparationer fick den unge Honda kunskap i systematisk produktutveckling, som många gånger krävde improvisation och nytänkande. Sakaibara lärde även Honda hantera anställda. Vikten att känna stolthet över sin tekniska förmåga var en drivkraft för många japaner. Förutom reparationsarbeten på bilar och motorcyklar fick Honda lära sig motorkolvstillverkning.

Soichiro Honda tillverkade sin första bil 1923

Alla i japan sålda bilar hamnade hos Art Shokai vid reparationsbehov. Den vetgirige Honda lärde sig allt som kunde läras. Han blev den tekniskt skickligast personen i företaget. Ingen ingenjör som kom från teoretisk utbildning kunde tävla med Soichiro Honda. Sakakibara uppmuntrade Honda att besöka olika racertävlingar för motorcyklar och bilar. Företaget, Art Shokai, tillverkade sin första bil Art Daimler 1923. Nästa år tillverkades bilen Curtiss och ställde upp i Japan Automobile Copetition. Den 17-årige (chefsmekanikern) Honda vann sitt första race. Därmed började en entusiasm för motortävlingar som aldrig skulle försvinna.

År 1928 fick Honda som den första anställda hos Ary Shokai öppna och driva en egen verkstad. Där började Honda utveckla olika hjälpmedel för att underlätta arbetet. Lyftanordning för bilar var snabbt på plats. Vid starten var han ensam i sin verkstad. Men efter några år hade över 30 personer anställts Däribland fanns hans nyblivna fru Sachi. 1936 skadades Honda. Vid en tävling i Tamagana rullade hans bil runt. Brodern Benjiro bröt ryggen, medan han själv kom lindrigare undan. Året efter bröt kriget ut mot Kina och all civil verksamhet måste läggas ned. Efter kriget ville Soichiro Honda tillverka motorkolvar men stoppades av företagsägaren. Därför skapade han företaget Art Piston Ring Research Center. Där arbetade han om nätterna med utveckling av kolvar och samtidigt skötte han företaget Art Shokai på dagarna. Tekniska svårigheter tvingande Honda att studera vid Hamamatsu Industrial Institut. Han arbetade så hårt att utseende förändrades.

1939 kunde starten av kolvringar dock startas. Han lämnade företaget Art Shokai och koncentrerade sig på kolvtillverkning. Med försäljning av kolvar till Toyota ökade de anställda till 2000 personer. År 1941 gick Japan in i kriget. Det tvingade Honda att lägga om tillverkningen mot militära produkter. Efter automatisering av propellertillverkningen sänktes tillverkningstiden från en vecka till 30 minuter. Inte ens Fords löpande band skulle kunna göra om en sådan bedrift. År 1947 startade Soichiro sitt enorma företag Honda, som skulle tillverka allt från påhängsmaskiner till artificiella robotar.