Bonus-Malus ökar inte antalet Toyota-Hiace till bilskrot

Billiga kördugliga Toyota-Hiace går mot den allmängiltiga strömmen av svårsålda artiklar. Den nuvarande Covid-19 har lamslagit vissa regioner i Sverige. Framtiden är ju osäker, av den orsaken väljer en del att behålla i sina stålar tills någon omändring äger rum. Handlande av moderna personbilar ligger inte längre som något prioriterat kostnadsslag i hushållsbudgeten. Men billiga begagnade Toyota-Hiace går stick i stäv mot andra bilar. Köpbehovet har inte någon gång varit så ofantlig som den är numera. Förklaringen är simpelt. Fortsättningsvis behöver många ta sig till arbetsplatser, affärer eller någon fritids sysselsättningsplats. Många av de här resor utförs med allmänna spårvagnar. Det är även det färdsättet som beslutas igenom skilda politiska ställningstagande. Så för att tygla bilresorna har bensinpriser ökats, Regeringen har höjt bilskatten också trängselskatter har lanserats. Alla styrda politiska insatser har såklart utmynnat till fler allmänna resor, samt att hushållets andra-bil sålts.

Toyota-Hiace konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmängiltiga uppmaningar från Folkhälsomyndigheten, som två meters avstånd också munskyddens mindre betydenhet, har höjt allmänhetens motvillighet att åka spårvagn. Att regeringens därtill rekommenderar gemene man att köra bil rubbar inte misstrogenheten. Men hälften av familjemedlemmarna har inte tillgång till en personbil. Därför är det mer angeläget än allt annat att anskaffa ytterligare en körduglig Toyota-Hiace, så att alla familjemedlemmar kan köra på ett tryggt vis. För referenserna i all heder, funktionera nog 2 m-regeln för sittande personer. Men för människor i trafik på besvärliga områden framställs det mer som en dröm. Därför skall införskaffade av en andrabil särbehandlas.

Uttjänta Toyota-Hiace rullar vidare

Billiga besiktigade Toyota-Hiace med stora koldioxidföroreningar och usel trafiktrygghet kan i bilskrot en del fall ses som skrot. Med undantag av att skrota personbilen har de blivit attraktiva för den förbjudna kriminaliteten för laglös export i första hand till Nigeria. Där är avkastningen i det närmaste tio gånger större än liknande svenska priser. Och det har startats många små bilverkstäder, som med ringa metoder kan få de uttjänta Toyota-Hiace godkända igenom en bilbesiktning. Så kampen råder allaredan för hushållet, som är på jakt efter en prisvärd äldre andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Toyota-Hiace

Auktoriserade skrotföretag, som normalt skrotar fordon för bildelar, attraherar fordonsinnehavare med höga betalningar. Några naturvänner har utsett att lämna fordonen här med god ansvarskänsla, igenom att hejda mer drift av försvagning och lägre trafiksäkra personbilar. Men igenom farhågan att använda kollektivt suget efter den gamla bilen ökat priserna. De uttjänta bilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Natur och säkerhetsfrågor kommer i skuggan av familjens säkerhet under beordrade åkturer. Så dessa prisvärda begagnade Toyota-Hiace går åt som smör i solsken. Ur miljösynpunkt är det ett steg tillbaka otal årtionden. Och frågan är oundgänglig. Kommer den att stanna där för evigt?