Bonus-Malus ökar inte antalet Opel-Zafira till bilskrot

Billiga begagnade Opel-Zafira går mot den vanliga vägen av osäljbara produkter. Den nuvarande Covid-19 har lamslagit en stor del i samhället. Och framtiden är ju svårbedömd, av den orsaken bestämmer sig flertalet att behålla i sina stålar tills någon omändring äger rum. Inköp av nyproducerade fordon ligger numera inte som något prioriterat kostnadsslag i hushållskassan. Men bra besiktigade Opel-Zafira går tvärt emot andra kapitalvaror. Efterfrågan har inte någon gång varit så bastant som den är numera. Förklaringen är enkel. Alltjämt skall många åka till arbetet, butiker eller någon fritids sysselsättningsplats. Några bilskrot av de här turerna förekommer med statliga bussar. Det är även det färdsättet som entusiasmeras via diverse politiska beslut. Så för att hindra bilresorna har dieselpriser höjts, Regeringen har höjt fordonsskatten även trängselskatter har införts. Alla riktade politiska insatser har naturligtvis lett till fler kollektivresor, samt att hushållets andra-bil skrotats

Opel-Zafira konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmänna rekommendationer från Regeringen, som två meters avstånd samt munskyddens mindre betydenhet, har höjt människors ovilja att åka kollektivt. Att riksdagens också föreslår vanligt folk att använda bilen förändrar inte misstänksamheten. Men hälften av hushållet har inte tillgång till en personbil. Av den orsaken är det viktigare än allt annat att skaffa ytterligare en äldre Opel-Zafira, så att alla familjemedlemmar kan åka på ett obekymrat sätt. För rekommendationerna i all aktning, klaffar nog 2 m-regeln för sittande folk. Men för folk i rörelse på svårframkomliga områden framställs det mera som en önsketänkande. För den skull bör inhandlade av en andrabil främjas.

Uttjänta Opel-Zafira rullar vidare

Bra kördugliga Opel-Zafira med stora koldioxidgaser och oduglig trafiktrygghet kan i många fall ses som skrotbilar. Förutom att återvinna personbilen har de blivit begärlig för den förbjudna kriminaliteten för lagstridig utförsel speciellt till Väst-Afrika. Där är avkastningen ca 10 gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har etablerats flertalet små bilverkstäder, som med lätta reparationer kan få de uttjänta Opel-Zafira godkända genom en bilprovningen. Så kampen finns redan för hushållet, som är på jakt efter en prisvärd körduglig andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Opel-Zafira

Certifierade bilåtervinnare, som generellt kasserar bilen för reservdelar, attraherar fordonsinnehavare med stora ersättningar. Några klimativrare har utsett att överlämna fordonen här med gott samvete, genom att stoppa vidare körning av naturfördärvande och lägre trafiktrygga personbilar. Men via skräcken att åka spårvagnar har den stora efterfrågan trissat upp priserna. De utslitna fordonen kommer att leva vidare. Miljö och ärenden är sekundärt av familjens säkerhet under beordrade resor. Så de här bättre besiktigade Opel-Zafira går åt som smör i solsken. Ur natursynvinkel är det ett steg tillbaka många årtionden. Och frågan är oumbärlig. Kommer det förbli så här för alltid?