Nybilsköp & inlämnade BMW bilar till bilskrot 2021 kvartal 1

Statistik för nyköpta och skrotade BMW under första kvartalet visas nedan. För att kunna följa BMWs övergång till eldrift redovisas frekvensen av drivmedel för nyköpta fordonen samt motsvarande för skrotade bilar. De fem flest nyköpta bilmodellerna från BMW angives utan specificerat drivmedel. För att bedöma varumärkets framgång hos svenska bilköpare visas totalt antal nyköpta och skrotade bilar inom samma tidsperiod.

Under första kvartalet har 5 292 st. nyköpta BMW gjorts. Samtidigt har totalt 103 616 nyköpta personbilar registrerats i Sverige. Under första kvartalet har även 1 466 BMW-bilar inlämnats till bilskrot för återvinning och avregistrering. Totalt har 45 124 personbilar skrotats i landet under samma period.

Drivmedel för nyköpta BMW under första kvartalet (redovisade)

2 937 st. Plug-in Hybrid

1 161 st. Mild-Hybrid

729 st. Bensin

415 st. Diesel

111 st. Electric

Drivmedel för skrotade BMW under första kvartalet (redovisade)

913 st. Bensin

540 st. Diesel

7 st. Plug-in Hybrid

5 st. Mild-Hybrid

1 st. Electric


De fem mest förekommande nyköpta BMW-modellerna under första kvartalet

1 632 st. 3-Series

1 389 st. 5-Series

721 st. X1

530 st. 1-Series

464 st. X3

De fem mest förekommande skrotade BMW-modellerna under första kvartalet

693 st. 3-Series

558 st. 5-Series

100 st. 1-Series

29 st. X5

25 st. X3

Bilskrotar har huvudrollen i återvinningsprocessen av BMW-bilar

En auktoriserad bilskrot utgör medelpunkten i den nära hundraprocentiga återvinningen av uttjänta BMW-bilar. Och den processen har medfört en betydande ökning av skrotbilarnas värde. Att skrota bilen betyder idag en rejäl ersättning. Så många gånger är skrotning lönsammare än reparation av ett gammalt koldioxidspridande fordon. Mest tjänar dock klimatet på den gynnsamma utvecklingen. Men vägen dit har varit lång och krokig.

Det krävdes tuffa insatser från Naturvårdsverket för att bryta trenden mot allt fler dumpade fordon i naturen. Stenhårda förordningar för bilskrotning till bilproducenter och bilföretag vände upp och ned på branschen. En stor del av de etablerade bilskrotarna tvingades lägga ned sina verksamheter, med försäljning av begagnade bildelar, efter förbud mot dåvarande skrotningskostnad och påtvingade miljöaktiviteter. Men bildemonteringar, som finns kvar, kan se hur återvunnet järn, koppar, aluminium och lump reproduceras och ständigt genererar stora besparingar. Och bilägarna, som skrotar bilen lagligt, får vara med att dela på kakan som växer kontinuerligt.

Endast en auktoriserad bilskrot kan skrota en BMW-bil

För korrekt bildemontering av personbilar krävs avregistrering av Transportstyrelsen. Ett fordon kan aldrig försvinna ur vägtrafikregistret på annat sätt. När bilen lämnas in, med eventuell fullmakt, till en auktoriserad bilskrot erhålles ett mottagningsbevis, som kvitto att ägaransvaret har överlämnats. Den auktoriserade bilskroten skickar skrotningsintyg och registreringsbeviset till Transportstyrelsen för vidare behandling. Många blandar samman begreppet avställning med avregistrering. Observera att en avställd bil finns med i vägtrafikregistret och kostar ägaren ett antal kronor varje år. Samtidigt kommer ägaren att krävas på alla miljökostnader, som fordonet kan ha åstadkommit.