Bilskrot tävlar om uttjänade Toyota-Aygo

Billiga besiktigade Toyota-Aygo har fått en försäljningssuccé som aldrig tidigare upplevts. Detta hänger på den uppkomna situation med den dagens fruktade virus sjukdomen. Rädslan att åka allmänna bussar har inte ebbat ut via Regeringens inrådan. Under många år har Regeringens beslut varit riktade mot strypa körning med bil. Bonus-Malus, höjda bränslepriser och skatt för trängsel är en del dylika typfall. Det har lett till betydande fler åkturer till och från jobbet har åkts allmänna bussar. Så familjens andra-bil har fått ge vika för andra inköp. Men nu saknas andra-bilen som aldrig förr. Den ovissa framtiden har medfört att få nyproducerade bilar avyttras till privatkunder. Vilket omfattar många kapitalvarorna. Men en gammal Toyota-Aygo bryter strukturen på ett anmärkningsvärt sätt.

Toyota-Aygo konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmängiltiga uppmaningar från regeringen, som två m distans och munskyddens mindre mening, har ökat allmänhetens olust att åka kollektivt. Att regeringens därtill tipsar privatpersoner att använda bilen rubbar inte misstänksamheten. Men alla av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja en personbil. Av den orsaken är det mer angeläget än allt annat att införskaffa ännu en gammal Toyota-Aygo, så att alla i familjen kan köra på ett tryggt sätt. För referenserna i all aktning, klaffar nog tvåmeters-principen för sittande folk. Men för personer i trafik på trånga ytor framställs det mera som en utopi. Av den anledningen ska inskaffande av en andrabil prioriteras som nummer ett.

Uttjänta Toyota-Aygo rullar vidare

Bättre kördugliga Toyota-Aygo med stora växthusföroreningar och oduglig trafiksäkerhet kan i många fall betraktas som skrotbilar. Bortsett från att återvinna personbilen har de blivit attraktiva för den samordnade brottsligheten för lagstridig utskeppning särskilt till Afrika. Där är avkastningen uppskattningsvis 11 gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har startats en mängd mindre bilverkstäder, som med lätta förbättringar kan få gamla Toyota-Aygo godkända igenom en bilprovningen. Så konkurrensen förekommer allaredan för familjen, som är på jakt efter en billig besiktigad andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Toyota-Aygo

Ackrediterade skrotar, som generellt skrotar personbilen för demontering, lockar bilägare med höga betalningar. Några miljövänner har valt att lämna bilarna här med god ansvarskänsla, igenom att hejda ytterligare körning av försvagning och lägre trafiksäkra bilar. Men igenom ångesten att resa kollektivt suget efter den gamla bilen trissat upp priserna. De bilskrot utslitna personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och säkerhetsförfrågan kommer i skuggan av hushållets trygghet under tvungna åkturer. Så dessa bra kördugliga Volvo Toyota-Aygo går åt som smör i solsken. Ur naturhänseende vrids klockan tillbaka otaliga årtionden. Och frågan är oumbärlig. Kommer det förbli så här för jämnan?