Mottagningsbevis för bilskrot Vänersborg

Ett mottagningsbevis av bilskrot i Vänersborg skall ägaren av en uttjänt bil få av det auktoriserade företaget när den lämnas in för bilskrotning. Mottagningsbeviset skall inte förväxlas med skrotintyg.

När man ska lämna sitt fordon till en bilskrot i Vänersborg bör man veta att skrotbilar exporteras illegalt enligt Naturvårdsverkets skrivelse ”Illegala gränsöverskridande av avfall”. När en skrotbil hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Det är inget bevis för att bilen blir avregistrerad ur Transportstyrelsens bilregister. Och bilen kan lätt komma på ”villovägar” även på hemmamarknaden. Det är av vikt att ägaren förvissar sig om att bildemontering verkligen genomförs, eftersom han är ansvarig för bilen tills avregistreringen. Ett skrotningsintyg bekräftar juridiskt att den utdömda bilen skall skrotas.

Mottagningsbevis för bilskrot Vänersborg

Här ett exempel på hur ett mottagningsbevis kan se ut när man skrotar bilen i Vänersborg. Viktigt är att företagets uppgifter som exempelvis. organisations. nr. mm. är med. Detta säkerställer att bilen inte kommer på villovägar.