Stora pengar i omlopp med skrotbilar från Dingle

Kan en uttjänt bil från Dingle försvinna i intet? Eller kan bilar, som är avställda, återgå till nedbrytande körningar med stora co2föroreningar som konsekvens?. Att skrotbilar uppstår från de döda är en realitet. Möjligtvis i en annan del av världen. Men likväl förgiftar de klimatet för alla. Enligt miljöbalken garanterar fordonsinnehavare för att den uttjänta bilen blir skrotad och avlägsnas från Vägvrerkets register. Ändå exporteras det mängder av skrot fordon hela tiden från Sverige. Sannolikt är inte före detta fordonsinnehavare medvetna om falsarierna de inblands i. Men de är ändå skyldiga att se till att skrota fordonet hos en av Länsstyrelsens auktoriserade bildemonteringar. Först då kan kan Miljöförvaltningen få koll över de skrotbilar som numera försvinner och blir drabbade för illegala behandlingar.

Utrangerade uttjänta fordon från Dingle kan brukas kriminellt

Före en uttjänt bil i Dingle hamnat på en legitimerad bilskrot med lämnad reg. bevis del 2, och skrotningsintyg tagits emot, finns risk att bilen blir utnyttjad i illegala syften. Ett natur- och färdselfarlig fordon ger tiofalt till försäljaren i Afrika. Det råder förbud att exportera kasserade bilar som saknar giltig undersökning. Det är kanske motivet till den vinstgivande businessen hos den samordnande brottsligheten. Länsstyrelsen och polisens insats begränsas till inskrivning av antalet förbjudna utförda kasserade bilar via hamnar eller Öresundsbron. Allt enligt Gp som intervjuat kontrollanter från naturkansliet i Uddevalla hamn. När en kasserad personbil i Dingle annonseras ut genom webben eller pressen, kan fordonet också återgå i trafik utan bilinnehavarens kännedom. Och en del mindre bilföretag återställer enkelt de miljö-och trafikvådliga personbilarna i körbart tillstånd. Om en bilägare överlämnar sin defekta bil för tänkt bilskrotning, utan att få skrotintyg från en certifierad bilskrot, kan det innebära framtida besvär. Åliggande för återvinning och avregistrering vilar tungt på bilägaren. Och detta framgår otvetydigt i klimatbalken. För att slippa ohederligt förfarande vid avyttring skall säljaren utföra handlingar för att undanröja sådana risker, när det är dags att skrota sitt fordon. Genom fordonstillverkarnas framgångsrika recykling, därtill skrotarnas effektiva modernisering i enlighet med bilskrotsförordningen, kan fordonsinnehavaren vänta sig en bra kompensation vid inlämning. Då de uttjänta bilarna hämtas utgår även skiftande kompensation. Men det är vid ett dylik tillfälle, som risken finns för att skrotbilarna kan komma på nämnda avvägar, med framtida strul som påföljd.

Alla uttjänta fordon från Dingle skall transporteras till en behörig skrot

Transporterar fordonsägaren själv in sin uttjänta bil till en behörig skrot undanröjs faran för bedrägerier. Innan förfarandet med fragmentering plockas eftersökta bilkomponenter för återanvändning för försäljning. Igenom mottagningskvittens, som styrker skrotning och avfärdande hos bilregistret, garanteras en legitim behandling. Parallellt erhåller ägaren högst ersättning för en uttjänt bil i Dingle. Men priset varierar med flera tusen kronor. Så det kan vara lönsamt att studera valmöjligheterna. Skall fordonet hämtas är osäkerheten högre att den inte skrotas utan återgår i trafik. Men det finns alternativ att sätta hinder för de illegala aktiviteten. Tillse att bärgning utförs av ett företag som har tillstånd för transport av farligt avfall och som har avtal med en auktoriserad bilskrot, samt att ett påskrivet kvitto med skrotintyg lämnas, som bevis för kommande avregistrering hos Trafikstyrelsen. Syna, före bärgningen, att behörighet för transport av uttjänta fordon är utförd av Länsstyrelsen. En seriös bilbärgare har ett sånt tillstånd lätt tillgängligt och läsbart på sin sajt. Dessa lätta aktioner säkrar för att bilvraket i Dingle hanteras på ett lovligt och naturskyddat förfaringssätt.