Skrota bilen från Misteröd med klimatet i skymundan

Att lämna bilen på en bilskrot i Misteröd till företag som följer bilskrotningsstadgan medför sänkning av bilars luftföroreningar därtill ger det också bilägare en ansenlig ersättning. Och det är konsekvensen efter mer än tio års framsteg av demonteringsprocessen. Allt började med upphävande av den allmäna skrotningspremien, som ersattes med fri bildemontering. Naturvårdsverket rekommenderade biltillverkarna att överta avgiften samt instifta en riksomfattande sammanslutning av bildemonteringar, som fick tillstånd att genomdriva skrotning på Transportstyrelsen. Dessa skrotar bemyndigades av myndigheter genom specifika tillstånd. Bilinrättningen fick även order om en måttsatt skrotning av bilar upp till 3 500 kg vikt. Med medverkan av bilproducenterna har det kravet infriats. Så idag är det avsevärt vinstgivande att skrota bilar naturförnuftigt än att överge den i omgivningen. Och detta var antagligen syftet när Regeringen offentliggjorde föreskrifterna. Men även om processen med uttjänta fordon slutat med bra utslag överträffas de sorgligt nog av de skador, som den existerande fordonsparken föranleder omgivningen genom konstanta luftföroreningar.

Miljöförsvagningen i Misteröd sättas ihop till bilars co2-föroreningar

Att skrota bilen ”natursmart” i Misteröd kan åtminstone få individer att invända mot hotet, som på lång sikt är markant hotfullare än virus sjukdomen. Detta kommer an på det humanitiva tillväxten av föroreningar, som orsakas av fossila energikällor, och tycks vara bunden till alla uppdaterade miljökrafter. Temperaturen har i medel stigit med 1,2 grader. Men är 2,5 grader i nordpolen, som Sverige delvis gränsar till. Vår medel-gradtal tilltar kontinuerligt och är i år den varmaste som mätts. Ismassan smälter och skogsområden rör på sig nästan med två m per år. Väderförhållanden med upphettade sydliga vindar förbättrar inte den destruktiva utvecklingen i arktiska havet eller Norden. För att avstyra värmestrålning befinner sig CO2 som ett täcke omkring Jorden. Det korrigeras normalt igenom vulkaners eruption med gigantiska koldioxid-utsläpp. Men det humanitiva utsläppet utvidgar täckets täthet och isoleringsprestanda genomgripande. Det artificiella täckets stigande värmetillstånd kan inte någon råda bot på. Man behöver inte vara vetenskapsman för att fatta konsekvenserna av ett fullständigt eliminerat ekologiskt system, som behöver reglera värme och därav väderförhållandet.

Skrota bilen från Misteröd kan ha verkan på utvecklingen i väderleken

Att återvinna uttjänta fordon klimatsmart i Misteröd med bidragande klimatförbättring, är väl som att hitta en nål i en stor myrstack. Men det är det enorma antalet som gör skillnaden. Ett fordon går igenom 3 stadium med CO-2-utsläpp. järnframställande, manufaktur och användning, där äldre bilar är rena klimatbovar med höga CO-2 i avgaserna. Genom att skrota ett uttjänt fordon i för avregistrering, nås det ultimata resultatet att klimatmässigt deltaga i en procedur för miljötillfrisknande. För varje 1 000 kg återvunnet metall minskar CO2-utsläppet lika mycket. Och energibehovet sänks med åttio % genom det ständiga kretsgången, som en sådan skrotning medför. Så förståndiga avgöranden, att skiljas från gamla klimatbrottslingar, kan bistå till att bryta den ogynnsamma trenden.