Vad är bäst gällande CO-2-utsläpp: köra min nuvarande bil tills den är skrot i Trollhättan eller köpa en helt ny, mer bränslesnål bil?

Det är inte jätte enkelt att svara på den frågan av den enkla anledningen att det finns många variabler att lägga in i ekvationen. Exempelvis om man kör en gammal klassisk bil cirka 500 mil per år, skulle ett byte mot en ny bränslesnål Toyota Prius innebära att både bilen och bilägaren hunnit dö innan någon koldioxidfördel infriats. Den andra frågan är hur mycket energi som krävs och hur mycket CO-2-utsläpp som genereras för att producera en ny bil idag. Det enklaste svaret är, köp en elbil där materialet kommer från en bilskrot i Trollhättan med cirkulär ekonomi och där bilproducenten bygger sina produkter med förnybar energi.

Vad är bäst gällande CO-2-utsläpp: köra min nuvarande bil tills den är skrot i Trollhättan eller köpa en helt ny, mer bränslesnål bil?

Konsekvenserna med nedskräpning av skrotbilar i vår natur kan vara riktigt allvarliga. Det är även ett miljöbrott, som är straffbart och kan ge böter eller fängelse, att överge fordonsvrak/skrotbilar på platser, strider mot lagen i Miljöbalken. Gamla uttjänta bilar innehåller kvicksilver och olja som sprids i miljön när bilen rostar sönder. Kvicksilver från en skrotbil, cirka 5-10 gram, är till exempel det som behövs, för att skada en km2 stor sjö.

Självklart skall man beakta utsläppen i sin gamla bil. Men det är oftast inte det avgörande för gemene man att skrota bilen. De flesta lämnar fordonet till en bilskrot i Trollhättan för avregistrering först när reparationskostnaderna överstiger bilens värde. Vill man göra miljön en tjänst är det nog inte nya bilar man skall lägga fokus på. De uttjänta bilarna som aldrig hamnar hos en auktoriserad bildemontering utgör en större fara för miljön och det borde prioriteras. Ett exempel är alla övergivna bilar som står lite överallt och skräpar. Handlingstiderna för bortforsling av fordonsvrak måste kortas ner. Och det beror på att dessa ofta hinner läcka ut miljöfarliga ämnen innan pappersarbetet hos kommunen är färdig.