Skrotbilar i Tingvalla säljes till miljöanpassad bilskrot

Miljöaktivister i Sigtuna ogillar tillstånden till bilkyrkogårdar

Miljöaktivister i Sigtuna ogillar tillstånden till bilkyrkogårdar

Miljövårdsverket tillstyrker ingen bilkyrkogård i Onsala

En nyetablerad bilkyrkogård i Sala kommer aldrig på kartan

En skrotbil i Tingvalla kan saluföras med duglig betalning

Uttjänta fordon från Tingvalla kommer ofta ut i trafik igen