Har du en rostig bil i Trollhättan

Har du en rostig bil, som står övergiven, som du är osäker på vad du ska göra med? Du kan alltid lämna den gratis till en auktoriserad bilskrot i Trollhättan som är bunden till bilproducenterna. Reglerna idag säger, att biltillverkare måste skrota bilen gratis under förutsättning att den är komplett. Det finns också andra skrotar som är auktoriserade och som utför bildemontering lika effektivt och miljövänligt som bilproducenternas bilskrotar. Dessa företag är mer benägna att betala ut relevant ersättning för din skrotbil. Så det går att tjäna pengar på skrotbilen och ändå vara miljömedveten.

Har du en rostig bil i Trollhättan

Auktoriserade bilskrotar följer strikta regler enligt bilskrotningsförordningen oavsett om de tillhör producenternas bilskrotar eller inte. Det är auktorisationen som säkerställer att man skrota bilen i Trollhättan etiskt och miljövänligt. Kraven är idag att så mycket som möjligt (minst 95%) måste återanvändas eller återvinnas.

Effekter av kretslopp på bilskrot i Trollhättan

Här beskriver vi effekterna av cirkulär ekonomi på bilskrot i Trollhättan. Din bil kan vara rostig och gammal, men består fortfarande av metall som kan vara väldigt användbar. Bilskroten demonterar ner bilen fullständigt. All metall samlas ihop och smällts ner i formar för att återkomma i nytillverkade bilar.

Varför är metallskrot så viktigt? Processen att tillverka ny metall är skadlig för miljön. Olja och kol krävs för att producera ny metall. När olja och kol är förbrukat kan detta inte återvinnas och ingår därför inte i en cirkulär ekonomi. Ny stålbrytning påverkar också miljön direkt genom utsläpp av föroreningar. Processen frigör kolmonoxid, svaveloxider och kväveoxider.

Bilar har en del vätskor och kemikalier som måste återvinnas och destrueras på rätt sätt. Kunskapen med bilskrotning och hur man hanterar giftigt material i bilar har auktoriserade bilskrotar i Trollhättan. Giftigt material kan även finnas i olika komponenter i fordonet och inkluderar bromsvätska, kylarvätska, batterisyra mm.