Cirkulär ekonomi på bilskrot i Trollhättan

Dagens bilskrot i Trollhättan ingår i den cirkulära ekonomin. Allt eftersom processen går framåt och mer miljövänligare fordon tillverkas är återvinning av uttjänta fordon en viktig del i ett hållbart samhälle. Att skrota bilen där den tas omhand ur ett miljöperspektiv är det enda skonsamma för omgivningen. Det förekommer många skadliga ämnen och substanser i bilar som måste skickas för destruktion till behörigt företag. De bildelar som kan återanvändas demonteras och lagras för vidare försäljning. Idag är kravet att 95% av bilens vikt måste återvinnas eller återanvändas. En auktoriserad bilskrot är numera som en modern återvinningsstation där fokus ligger mer på sanering och återvinning före försäljning av begagnade bildelar.

Cirkulär ekonomi på bilskrot i Trollhättan

Nedskräpning skrotbilar Trollhättan

Att överge personbilen i vår miljö istället för att skrota den på en bilskrot i Trollhättan är horribelt. Många gånger är det skrotbilar som har stått i över tio år. I Sverige kan det röra sig om hundratusentals fordonsvrak som borde skrotas. Om alla farliga vätskor har runnit ut, är det stort miljöproblem. Om bilen är fulltankad och alla oljor, vätskor finns kvar, är det upp till 80 liter miljöfarliga ämnen i varje bil.

Övergivna skrotbilar och fordonsvrak förekommer hos de flesta kommuner i Sverige. I Trollhättan överges väldigt många fordon varje år. Förutom att skrotbilar betraktas som nedskräpning är den också miljöfarlig. Eftersom den innehåller olika typer av vätskor som är skadliga för miljön. Det är alltid den registrerade ägaren som är ansvarig att bilen hamnar hos en godkänd bildemontering när den är uttjänt. Att ställa en bil som läcker ut hälsofarliga ämnen är ett miljöbrott enligt miljöbalken, även om den står på ägarens egendom. Bilägare som skall lämna in en skrotbil behöver ha med sig registreringsbeviset del 2 som är gult. Vid överlämnandet av skrotbilen utfärdar bilskroten ett mottagningsbevis som innebär att äganderätten av skrotbilen övergår till bilskroten. Därefter ansvarar skroten att bilen återvinns på ett riktigt sätt och att den avregistreras på Transportstyrelsen.