Bättre kontroll hos bilverkstäder i Sjuntorp

Det finns branscher, som förtjänar ett skamfilat rykte. Men företag som jobbar med bilar i allmänhet leder nog den ligan. Och det gäller alla segment från auktoriserade bilmärken till fingerade ”firmor” med skattefri bokföring. Den förvrängda kampen om kunderna förekommer i alla branscher. Och det kräver ingen betydande erfarenhet att hålla Transportstyrelsen bortom de väl iakttagbara men oregistrerade eller bulvan-ägda ”bolagen”. Det förekommer ytterligare fel och fuffens hos firmor, som är relativt negativa för bilföretagen. Ockerpriser, medvetet fiffel med inte genomfört jobb därtill krav på betalning av hopdiktade fel, bör sända flera av branschen till skattemyndigheterna. De certifierade bilverkstäderna i Sjuntorp arbetar legalt kvar i den tidsperioden, då de hade ensamrätt på sitt eget bilmärke, och lärde sig att ta bra betalt. Märkesbilverkstäderna verkar inte ha insett, att den lyckliga tiden är passé. Uppdrags Granskning upptäckt av mygel och svek igenom riggade fordon på 7 av åtta aktörer som håller på med bilreparationer i landet. Och det satte igång aktiviteter hos nämnda myndigheter.

Bolag som jobbar med personbilar i Sjuntorp levererar skilda egenskaper

Konsumentverket och ARN har ingripit bilverkstäder vid flera tillfällen för att få ordning i fordons branschens bedrägerier. Det har utmynnat i 3 grupper, som leder sina verkstadsmedlemmar igenom branschkontraktet ”Bilföretagens renoveringsvillkor.” Motorbranschens Riksförbund, Sveriges Bilverkstäders sammanslutning (SFVF) och Kontrollerad Bilverkstad lyckades dock inte att skapa ökad tilltro. Det föranledde MRF och Sveriges Bilverkstäders samfund (SFVF) att skapa ett nytt sortimentsklassificering till företagen. Modulen bygger på bestämda egenskapsinspektioner, som kommer att inträffa både internt och utomstående av skickliga tillsynsmän. Alla behöriga företag som jobbar med bilar i Sjuntorp får befogenhet att märka ”Certifierad Verkstad” till sitt varumärke.

Mindre verkstäder i Sjuntorp väcker intresse

Via Hallå Konsument intrång är det enkelt att separera 2 olika aktörer som håller på med bilreparationer i Sjuntorp. I kretsen av de godkända existerar behöriga verkstäder med mycket dyra reparationer. Möjligtvis beroende på att uteslutande originalkomponenter nyttjas. Konkurrerande allbilsverkstäder som Bilexperten och Ad bildelar har åtkomst till betydligt billigare bildelar och är därför konkurrenskraftigare. Men det är de osystematiska ”företagen” som väcker mest engagemang. Priserna de har är oslagbara. Beg. komponenter tagna från en bildemontering där man skruvar ner önskad del själv ger troligen ingen garanti. Men det är plånboken som styr de flesta besluten. Via Länsstyrelsens hårda naturvillkor i bilskrotningsstadgan drevs massa skrotar att sluta eller lägga om inriktningen till bilrestaurering som alternativ för demontering av fordon. Och det finns än idag bildemonteringar med kriminella uppsamlingsställen för fordonsinnehavare, som behöver skrota bilen. Massor skrotbilar förs åter i trafik via manipulation med reg. beviset, medan andra förs ur landet lagstridigt med duglig skattefri förtjänst. Annonser på hemsidor, som ”fördärvad Fiat hämtas kostnadsfritt”, eller ”hög ersättning för skrot fordon”, visar att bilverkstäder har höjt sitt uppståndelse för fordon som är skrot. Enligt klimatlagbalken ansvarar ägaren för sin uttjänta bil tills den blir återvunnen med skrotningsintyg och borttagen på centrala bilregistret. För enstaka erhållna kronor kan han/hon lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli dyrbara återverkningar om inte godkända aktörer som håller på med bilreparationer eller skrotfirmor i Sjuntorp utnyttjas.