Bilskrot i Trollhättan återvinner bilvraket Lancia-Flaminia med 95 %

Ingen vet hur många Lancia-Flaminia som anlänt till en Länsstyrelsen godkänd bilskrot i Trollhättan. Transportstyrelsen vet inte heller till hur många som är övergivna i skog och mark. Nuförtiden förekommer å andra sidan goda antaganden att alla övergivna bilar hamnar på rätt ställe, trots den tuffa konkurrensen från den organiserade brottsligheten. Men så här har det inte alltid varit. Bilinnehavarna var tvungna att betala en viss summa för att skrota bil med återvinning och avregistrering.

När den försvann ökade antalet avhysta bilvrak på undangömda platser. Utsläpp i terräng och skog förmådde Transportstyrelsen till tuffa insatser. Bilfabrikanterna måste bekosta för bilskrotningen. De blev ansvariga för insamling med mottagningsbevis av uttjänta bilar och beordrades till planering av en effektiv behandling. Följaktligen kan en legitimerad skrot i Trollhättan betala en rejäl peng för en förbrukad Lancia-Flaminia.

Materialåtervinning inbringar mer pengar på Lancia-Flaminia för skroten i Trollhättan

Bilproducenterna gavs riktlinjer om skrotningsintyg med en 95-procentig retur av en Lancia-Flaminia till en evig kretslopp i nyproduktion. Efter många års energiskt jobb har detta mål uppnåtts med god marginal. Därför har anspråk på kompensation ersatts av en godtagbar ersättning för ett vrak på en certifierad bilskrotning i Trollhättan.

Bilskrot i Trollhättan återvinner bilvraket Lancia-Flaminia med 95 %

Men återvinningsutvecklingen hade inte varit framgångsrik utan Transportstyrelsens hänsynslösa inblandning på skrotarna. Skrotbilar klassades som naturvanskligt avfall, och klimatmyndigheten gavs i uppdrag att boka upphämtning av skrotbil och se till att de de tuffa bestämmelserna genomfördes precist.

Återvinning och miljöhantering av en Lancia-Flaminia hos en legitimerad bilskrotning miljöanpassades och kontrollerades så noga att förbjuden verksamhet skulle droppa av.

Det föranledde dessutom, att nära 50 % av Sveriges företag var tvungna att avveckla verksamheten. Idag har omläggningen av bilskrotning i Trollhättan realiserats till de nya förordningarna. En etablerad bilskrotning följer miljökraven utan klander. Men allt är inte frid och fröjd. Äldre uttjänta Lancia-Flaminia och andra trotjänare är eftersträvade objekt.

Skrotar i Trollhättan tävlar om att köpa äldre Lancia-Flaminia

Att återvinning av fordon i Trestads området kan skrota avställda bilar och har kärv konkurrens om en gammal Lancia-Flaminia är ingen ny upplysning. Kriminella exporter har pågått en god stund. Det skildras i Vänersborgs Tidning frågor svar hur miljö övervakare och polisen bara kan se på, hur värden för hundratusentals kronor rullar förbi varje dag. Den samordnade brottsligheten har funnit en ny och säker verksamhet vid sidan av droghandeln. Och handeln med att skrota utländska bilar och utrikeshandel av skrotbilar i trafik stiger ständig.

Suget efter prisvärda begagnade fordon som Lancia-Flaminia är högre än överhuvudtaget. Fler, mer eller mindre organiserade, bilverkstäder förvärvar och dona tillräckligt noga med registreringsbeviset och begagnade reservdelar. Detta är naturligtvis ett misslyckande för de aktiva miljökämparna, som slåss mot de växande övergivna Lancia-Delta saneras och återvinnes av bilskrot i Trollhättan koldioxidföroreningarna. I den rådande pandemins uppmaning, att åka bil i stället för att använda kollektivt, stiger engagemanget för förvärv av en billig andrabil till familjen högsta option. Så en lämplig bildemontering i Trollhättan ser med dysterhet hur en trasig miljö- och trafikfarlig Lancia-Flaminia åker utmed sin anläggning.

Bilproducenterna och bilskrot ger höjd ersättning i Uddevalla för Volvo-144

Bilproducenterna och bilskrot ger höjd ersättning i Uddevalla för Volvo-144

Trasiga Volvo-144 har i närapå ett sekel gett upphov till klimatbekymmer som varit tuffa att lösa i Uddevalla. Allaredan på 30-talet grundades bolag som modifierade gamla fördärvade lastbilar till bogserbilar. Det rådde tillika enorm dragningskraft att köpa på bilskrot i Uddevalla.

Alla fordon når inte bilskrotning i Skövde

Alla fordon når inte bilskrotning i Skövde

När den statliga skrotningspremien upphörde, slutade all ersättning för bilskrotning i Skövde och nervositet infann sig på länets bilåtervinningar. Oroligheterna när man skrota bilen avstannade inte.