Citroen-GS i ständig kretsgång genom bilskrot i Stenungsund

Nu för tiden förekommer många varianter till dumpning av en Citroen-GS än hos en Länsstyrelsen godkänd bilskrotning i Stenungsund. Olyckligtvis har flertalet av de olika valen beröring med den organiserade kriminaliteten. På tio år har oanvändbar skrotbil Fiat-127 rullat i Stenungsund efter renovering. en del klimatbetrodda minns nog den förhållandet, då rasande människor med att skrota bilen i Stenungsund och lastade dom för att inte transporterade väck klimatförsämrade bilvrak från påvisade platser. Det var självklart lätt och lindrigt att parkera bilvraket i miljön. Och när den allmänna ersättningen upphörde växte huvudbryet för miljökansliet. Då klev Transportstyrelsen och bilproducenterna in på plan med piskan i hand. Bilproducenternas förpliktelse deklarerades i att boka hämtning och gratis återvinning av alla förbrukade skrotbilar upp till 3 500 kilo totalvikt. Tuffa miljöanspråk inrättades för tömning av naturfarligt avfall. Det handlar om att en bilskrot i Stenungsund kan tampas om en förbrukad Citroen-GS.

Återanvändande från gamla fordon är en bättre inkomstkälla på Citroen-GS för skrotföretagen i Stenungsund

Biltillverkare bereddes hänvisning till bildemontering i Stenungsund om en 95-procentig retur av en Citroen-GS till en evig kretslopp i nyproduktion.

Citroen-GS i ständig kretsgång genom bilskrot i Stenungsund

Efter flera års febrilt arbete har denna intention uppnåtts med god marginal. Därför kan man numera skrota bilen gratis hos en etablerad bilskrot med självplock. Men återvinningsprocessen hade inte varit framgångsrik utan Transportstyrelsens hänsynslösa inblandning på skrotarna.

Kasserade bilar karakteriserades som naturvanskligt avfall, och naturstyrelsen bereddes i arbete att tillse att de de hårda normerna följdes exakt. Skrotning och miljöhantering av en Citroen-GS hos en legitimerad bilskrotning i Stenungsund miljöjusterades och övervakades så noga att illegal business skulle upplösas. Det föranledde även, att nära 50 % av landets bilskrot som hämtar skrotbilar måste lägga ned sin verksamhet. Nu för tiden har omläggningen av skrotning realiserats till de nya reglerna. En lämplig bilskrotning följer naturkraven utan klander. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta Citroen-GS och andra trotjänare är eftertraktade föremål.

Bilåtervinnare i Stenungsund har konkurrenter om gamla Citroen-GS

Att bilskrot som betalar i Stenungsund har tuff rivalitet om en förlegad Citroen-GS är ingen ny upplysning. Bokning av skrotbilar har minskat stadigt de senaste åren. Olagliga exporter har försiggått länge. Det redogörs i Ölandsbladet hur naturgranskare och polismyndigheten bara kan se på, hur värden för hundratusentals kronor bara försvinner i dessa bedrägerier. Den samordnade kriminaliteten har lokaliserat en ny och ofarlig inkomstkälla enligt frågor om bilskrotning vid sidan av knarkförsäljning. Och hanterande med utförsel av miljöfarliga fordon i trafik växer ständig. Suget efter billiga beg. bilar som Citroen-GS är mer än vid någon tidpunkt. Fler, mer eller mindre organiserade, verkstäder inhandlar och lagarmed fullmakt om skrotning tillräckligt strikt med billiga delar. Detta är självfallet en motgång för de aktiva miljöhjältarna, som slåss mot de stigande avgasutsläppen. I den aktuella pandemins vädjan, att köra bil istället för att resa kollektivt, växer intresset för inköp av en prisvärd andrabil till hushållet främsta prioritet. Så en certifierad skrotfirma i Stenungsund kan inte utan registreringsbeviset ta hand om en avdankad natur- och inte säker Citroen-GS åker bredvid sin anläggning.