Ackrediterad bildemontering i Stenungsund återvinner dumpade Dacia-1300

Det råder stor ovisshet om hur många Dacia-1300 som nått en Länsstyrelsen godkänd bildemontering i Stenungsund. Miljövårdsverket vet inte heller till mängden fordon som är avhysta i det gröna. Numera finns däremot goda antaganden att alla förbrukade bilar lämnas hos en auktoriserad aktör, trots den tuffa konkurrensen från den organiserade brottsligheten. Det förekom inte för 20 år sedan. Bilinnehavarna var ålagda att erlägga en viss summa för skrotning även då den statliga skrotpremien betalades. Och när den drogs in växte mängden övergivna vrak på undangömda ställen. Föroreningar i mark och skog pressade Regeringen till strama aktioner. Biltillverkare måste betala för bildemonteringen. De blev ansvariga för hopsamling av uttjänta bilar och tvingades till uppläggning av en rationell handhavande. Därmed kan en legal bilskrot i Stenungsund lägga en rejäl peng för en trasig Dacia-1300.

Återanvändande från gamla fordon ger högre intäkter på Dacia-1300 för skrotföretagen i Stenungsund

Fordonstillverkare gavs riktlinjer om en nästan fullkomlig retur av en Dacia-1300 till en evig kretsgång i nytillverkning. Efter massa års frenetiskt arbete har detta mål nåtts med bra marginal. Därför har fordran på kompensation ersatts av en acceptabel ersättning för ett vrak på en legal bildemontering i Stenungsund. Men återvinningsförloppet hade inte varit framgångsrik utan Naturvårdsverkets hänsynslösa inblandning på skrotarna. Uttjänta fordon stämplades som klimatriskabelt avfall, och naturstyrelsen bereddes i arbete att se till att de de tuffa föreskrifterna utfördes precist. Anläggning och avregistrering av en Dacia-1300 hos en legal skrotfirma i Stenungsund klimatanpassades och inspekterades så noga att lagstridig verksamhet skulle upplösas. Det förorsakade också, att nära 50 % av Sveriges skrothandlare var tvungna att avveckla verksamheten. Nu för tiden har omläggningen av återvinning av bilar förverkligats till de nya bestämmelserna. En auktoriserad bildemontering följer miljövillkoren utan tillrättavisning. Men allt är inte frid och fröjd. Äldre uttjänta Dacia-1300 och andra trotjänare är eftertraktade objekt.

Skrotföretagen i Stenungsund slåss om att få tag i gamla Dacia-1300

Att skrotfirma i Stenungsund har grym maktkamp om en gammal Dacia-1300 är ingen nyhet. Förbjudna utskeppningar har skett länge. Det beskrivs i Folkbladet hur klimatövervakare och länsman bara kan se på, hur pengar för hundratusentals kr bara försvinner i dessa bedrägerier. Den samordnade brottsligheten har påträffat en ny och trygg näring vid sidan av droghandeln. Och hanterande med återinförande av miljöfarliga fordon i trafik växer ständig. Suget efter billiga beg. bilar som Dacia-1300 är högre än nånsin. Många, mer eller mindre samordnade, verkstäder handlar och lagar tillräckligt strikt med beg. reservdelar. Detta är så klart ett bakslag för de aktiva miljöhjältarna, som slåss mot de växande avgasföroreningarna. I den rådande pandemins uppmaning, att åka personbil i stället för att resa spårvagn, stiger intresset för förvärv av en prisvärd andrabil till hemmet största option. Så en Länsstyrelsen godkänd skrotfirma i Stenungsund ser med dysterhet hur en uttjänt natur- och inte säker Dacia-1300 kör utmed sin bilskrot.