Svarta pengar avgör skrotbilar från Sävsjö öde

Kan en skrotbil från Sävsjö försvinna i intet? Eller kan fordon, som har körförbud, återgå till nedbrytande körningar med höga koldioxidföroreningar som följd?. Att uttjänta fordon återuppstår är ett faktum. Vem vet i en annan del av världen. Men trots allt förpestar de klimatet för alla. Enligt naturbalken garanterar bilinnehavare för att fordonet blir skrotad och avlägsnas från Trafikverkets bilregister. Likväl exporteras det mängder av skrot fordon hela tiden från Sverige. Sannolikt är inte före detta fordonsinnehavare medvetna om bedrägerierna de inblands i. Men de är ändå deras plikt att se till att skrota bilen på en av Länsstyrelsens auktoriserade bilåtervinnare. Först då kan kan myndigheterna få översyn över de skrotbilar som idag försvinner och blir utsatta för förbjudna behandlingar.

Förkastade uttjänta fordon från Sävsjö kan utnyttjas brottsligt

Före en skrotbil i Sävsjö nått en auktoriserad bilskrot med lämnad registreringsbevis, och skrotningsintyg tagits emot, finns risk att den bli utnyttjad i illegala avsikter. Ett klimat- och färdselskadlig bil ger tiofalt till säljaren i Afrika. Det råder förbud att skeppa ut uttjänta fordon som saknar giltig besiktning. Det är kanske orsaken till den vinstgivande businessen hos den samordnande brottsligheten. Trafikverket och polisens prestation definieras till inregistrering av kvantiteten otillåtna utförda uttjänta fordon via hamnar eller via bron till Danmark. Allt enligt Expressen som pratat med tillsynsmän från miljökansliet i Stockholms hamn. När en uttjänt bil i Sävsjö säljes genom nätet eller dagstidningar, kan bilen också återföras i trafik utan bilinnehavarens vetskap. Och flera mindre bilverkstäder återställer enkelt de miljö-och trafikskadliga personbilarna i körbart tillstånd. Om en ägare överlämnar sin defekta personbil för antagen skrotning, utan att få skrotningsintyg från en auktoriserad bilskrot, kan det orsaka kommande dilemman. Ansvaret för skrotning och avregistrering vilar tungt på fordonsinnehavaren. Och detta framgår otvetydigt i klimatbalken. För att slippa fuffens vid handel måste säljaren vidta initiativ för att ta bort sådana vågspel, när det är dags att skrota bilen. Igenom bilproducenterna framgångsrika recykling, och bilskrotarnas väl planlagda modernisering i enlighet med bilskrotslagen, kan fordonsinnehavaren räkna med en stor kompensation vid inlämning. Då de uttjänta bilarna hämtas utgår också skiftande ersättning. Men det är vid ett dylik situation, som risken finns för att de uttjänta bilarna kan komma på nämnda avvägar, med framtida bryderi som konsekvens.

Alla kasserade bilar från Sävsjö borde avlämnas till en auktoriserad skrot

Avlämnas fordonsägaren själv in sitt fordon till en godkänd bilskrot undanröjs riskerna för bedrägerier. Före förfarandet med återvinning skruvas åtråvärda fordonsdelar för återanvändning för försäljning. Igenom skrotningsintyg, som verifierar skrotning och avfärdande hos Transportstyrelsen, tryggar en tillåten åtgärd. Samtidigt får bilägaren bra kompensation för en kasserad personbil i Sävsjö. Men beloppet skiftar med flera tusen kronor. Så det kan vara smart att studera valmöjligheterna. Ska fordonet hämtas är osäkerheten desto större att den inte skrotas utan återgår i trafik. Men det existerar möjligheter att sätta stopp för de förbjudna verksamheterna. Att se till hämtning genomförs av en seriös bärgare som samarbetar med en godkänd bildemontering, därtill att ett underskrivet mottagningskvittens med skrotintyg lämnas, som intyg för annalkande avregistrering hos bilregistret. Granska, innan hämtningen, att licens för bärgning av kasserade bilar är utförd av Trafikverket. Ett reko företag har ett sånt blankett disponibelt och läsbart på sin sajt. Dessa enkla aktioner säkrar för att en uttjänt bil i Sävsjö hanteras på ett legitimt och miljösäkert förfaringssätt.