Suget efter skrotbilar från bilskrot i Tierp är enormt

Att att undersöka Länsstyrelsens rapporter går det att utläsa, att massor avställda bilar tycks försvinna från landet. Vanligtvis är avställda fordon uppställda med körförbud och klassas klimatmässigt som uttjänta fordon.

Suget efter skrotbilar från bilskrot i Tierp är enormt

Centerns förslag 2017/18:246 verifierar att många är på drift via citat:”Skrot fordon som lämnas in till skrotar har sjunkit ordentligt.” otaliga av dessa bedrövliga fordonsvrak från Tierp har återinförts i trafik någonvart. Att de, med sina stora co2 föroreningar, samtidigt är anledningen till den dramatiska miljörubbningen är inget mysterium.

Vet de före detta fordonsägarna till tillståndet? Eller har de blivit utnyttjade till illegala gärningar? För en del 24 månader sedan var det kostsamt att skrota bilen. Då fanns väl inte heller något offentlig klimatbegrundande. Så den egna ekonomin var nog det första man tänkte på och så bör det vara även nuförtiden. För bilproducenternas effektiva recirkulation har gett skrotbilarna ett helt annat betydenhet, som kommer ägarnas portmonnä till del.

Förkastade uttjänta fordon från Tierp kan användas kriminellt

Innan en skrotbil i Tierp hamnat på en godkänd bilskrot med överlämnad registreringsbevis, och skrotintyg mottagits, riskerar den bli använd i brottsliga avsikter. Ett natur- och färdselfarlig bil ger tiofalt till säljaren i ett annat land. Det existerar förbud att skeppa ut kasserade bilar som saknar acceptabel inspektion.

Strid på bilskrot om skrotbilarna från Nässjö

Strid på bilskrot om skrotbilarna från Nässjö

Det är ingen hemlighet, att skrotbilar från Nässjö ofta kommer på villovägar. Eller till inte helt rumsrena företag som minst av allt tänker skrota bilarna för bildemontering.

En godkänd bilskrot i Trollhättan återvinner och ersätter utrangerade Mitsubishi-3000GT

En godkänd bilskrot i Trollhättan återvinner och ersätter utrangerade Mitsubishi-3000GT

Numera förefinns flera val till att skrota en bil i Trollhättan även om det är en Mitsubishi-3000GT. Tragiskt nog har majoriteten av de olika valen förbindelse med den organiserade kriminaliteten.

Det är kanske skälet till den vinstgivande businessen hos den organiserade brottsligheten. Myndigheterna och Riksdagen insats begränsas till inregistrering av kvantiteten otillåtna utförda kasserade bilar via hamnar eller Öresundsbron. Allt enligt Göteborgsposten som pratat med inspektörer från naturkansliet i Uddevalla hamn. När en uttjänt bil i Tierp annonseras ut genom webben eller dagstidningar, kan bilen även återföras i trafik utan fordonsägarens kännedom. Och en del mindre bilverkstäder lagar lätt de miljö-och trafikfarliga fordonen i körbart tillstånd.

Om en fordonsinnehavare lämnar sin defekta bil för tänkt bildemontering, utan att få mottagningskvitto från en behörig skrot, kan det orsaka kommande bekymmer. Åliggande för återvinning och avregistrering vilar tungt på bilinnehavaren. Och detta visas tydligt i klimatbalken. För att slippa fuffens vid handel borde säljaren utföra initiativ för att ta bort sådana risker, när det är dags att skrota sin bil.

Genom biltillverkarnas framgångsrika recykling, samt skrotarnas effektiva modernisering i enlighet med bilskrotningsförordningen, kan fordonsägaren vänta sig en rejäl betalning vid inlämning. Då de uttjänta bilarna hämtas utgår även skiftande kompensation. Men det är vid ett sånt tillfälle, som risken finns för att skrotbilarna kan komma på berörda villovägar, med framtida bryderi som efterdyning.

Samtliga kasserade bilar från Tierp skall bärgas till en legitimerad bildemontering

Avlämnas fordonsinnehavaren själv in sin skrotbil till en certifierad skrot minskar riskerna för lurendrejeri. Före proceduren med recykling demonteras attraktiva reservdelar för recirkulation för försäljning. Och genom skrotningsintyg, som verifierar skrotning och avregistrering hos bilregistret, borga för en laglig handling. Samtidigt inkasserar bilinnehavaren bra kompensation för en uttjänt bil i Tierp. Men summan skiftar med många hundralappar. Så det kan vara smart att ta reda på alternativen.

Behöver bilvraket bärgas är faran högre att den inte når en auktoriserad bilskrot. Men det finns alternativ att sätta stopp för de illegala rörelsen. Att se till hämtning verkställs av en avtalad partner till en certifierad bilskrot, därtill att ett underskrivet kvittens med bilskrotsintyg överlämnas, som intyg för kommande avregistrering hos Trafikverket. Granska, innan bärgningen, att licens för bärgning av uttjänta fordon är utförd av Länsstyrelsen. En seriös bilbärgare har ett sånt formulär lätt tillgängligt och öppningsbart på sin webbsida. Dessa enkla steg garanterar för att bilvraket i Tierp omhändertas på ett lovligt och naturtryggt förfaringssätt.