Skrotbilar från Sunne utnyttjas kriminellt

Det är offentligt omtalat och debatterat, att vårt klimat försämras på ett dramatiskt vis. En stor del beror på det stora co2-utsläppet från äldre, mer eller mindre uttjänta,bilar i Sunne. Många har avfattats om dumpade skrotbilars negativa inverkan i det gröna. Men inte många av de här inlägg har behandlat den enorma miljöförsämringen, som dessa skrotbilar vållar i Göteborg. Undersökare är rörande enade om att CO2-föroreningar ge upphov till den så kallade temperaturhöjande klimatpåverkan med högre värme som konsekvens. Och naturförvärrande med den ena naturkatastrofen efter andra följer i takt med regressen. Det vore logiskt att naturskadliga fordon försvinner ur trafik. Tyvärr är det så att miljön kommer i andra hand för många. Så varför tillser inte alla fordonsinnehavare att den blir demonterad enligt Naturvårdsverkets bestämmelser.

Utrangerade uttjänta fordon från Sunne kan utnyttjas olagligt

Innan en uttjänt bil i Sunne nått en legitimerad bildemontering med överlämnad registreringsbevis, och skrotintyg tagits emot, finns risk att fordonet blir använd i illegala ändamål. Ett miljö- och färdselfarlig bil ger 10 gånger mer till försäljaren i ett annat land. Det är förbud att föra ut skrotbilar som saknar acceptabel kontroll. Det är kanske motivet till den lönsamma affären hos den samordnande brottsligheten. Myndigheterna och Regeringens insats avgränsas till inregistrering av antalet lagstridigt utförda uttjänta fordon via kajplatser eller Öresundsbron. Allt enligt Svt som intervjuat kontrollanter från naturtjänstemän i Malmös hamn. När en uttjänt bil i Sunne säljes genom Google eller dagstidningar, kan fordonet också återgå i trafik utan bilägarens vetskap. Och en del mindre bilföretag återställer enkelt de natur-och trafikvådliga personbilarna i körbart tillstånd. Om en bilinnehavare bärgar sin fördärvade bil för antagen bilskrotning, utan att få skrotningsintyg från en legitimerad bilskrot, kan det orsaka kommande trubbel. Åliggande för återvinning och avregistrering vilar tungt på bilägaren. Och detta visas otvetydigt i naturförordningen. För att undvika lagbrott vid avyttring måste säljaren vidta handlingar för att ta bort sådana risker, när det är dags att skrota bilen. Genom bilfabrikanternas framgångsrika recykling, och bilskrotarnas rationella modernisering i enlighet med bilskrotningsförordningen, kan fordonsägaren räkna med en rejäl kompensation vid inlämning. Då skrotbilarna hämtas utgår även varierande kompensation. Men det är vid ett dylik möjlighet, som risken föreligger för att skrotbilarna kan komma på nämnda villovägar, med kommande bekymmer som efterdyning.

Samtliga skrotbilar från Sunne borde lämnas till en certifierad skrot

Lämnar bilinnehavaren personligen in sitt fordonsvrak till en auktoriserad bildemontering elimineras osäkerheten för bedrägligt förfarande. Innan förfaringssättet med fragmentering demonteras lättsålda bilkomponenter för recirkulation och saluförs. Och genom mottagningskvittot, som intygar återvinning och avfärdande hos Trafikverket, säkerställer en laglig behandling. Parallellt får bilinnehavaren maximal ersättning för en kasserad personbil i Sunne. Men beloppet skiftar med flera tusen kronor. Så det kan vara lönsamt att granska alternativen. Bör skrotbilen hämtas är osäkerheten desto större att den inte skrotas utan återgår i trafik. Men det existerar möjligheter att sätta hinder för de förbjudna verksamheterna. Att se till transport verkställs av en avtalad partner till en auktoriserad skrot, därtill att ett underskrivet mottagningskvitto med skrotintyg avlämnas, som intyg för kommande avfärdande hos Trafikverket. Granska, innan transporten, att licens för bärgning av skrotbilar är utförd av Naturvårdsverket. Ett reko företag har ett sånt formulär disponibelt och läsbart på sin internetplats. Dessa lätta aktioner borgar för att en uttjänt bil i Sunne omhändertas på ett lagenligt och miljötryggt sätt.