Skrotbilar från Orsa med evig kretsgång på bilskrot

Övergivna personbilar från Orsa bevisar bilvrakens avvägar från behöriga bildemonteringar. Och i större grad uppvisas detta genom de tusentals uppställningsställen av bilar med körförbud, som kan ses runt om i sverige. Det finns egentligen blott några enstaka personbilskyrkogårdar, som har medgivande för bevarandet av uttjänta fordon på oskyddade områden.

De i Båstnäs och Ryd har blivit sevärdheter och bra inkomstkälla till kommunernas penningkassor. Men övriga uppställningsplatser, med miljöfarliga och helt förstörda bilvrak, är illa att behöva se.

Skrotbilar från Orsa med evig kretsgång på bilskrot

Det finns väl inga andra, än ansvariga på Miljövårdsverket, som går med på dessa platser, som dessutom tycks accepteras på vattenskyddade områden. Dessa kasserade bilar på avvägar kommer inte att hamna på skroten, om inte bilinnehavarna tar sitt ansvar enligt klimatförordningen.

Förkastade uttjänta fordon från Orsa kan utnyttjas olagligt

Före en uttjänt bil i Orsa nått en certifierad skrot med lämnad reg. bevis del 2, och skrotintyg tagits emot, riskerar den bli använd i illegala ändamål. Ett klimat- och färdselvådlig personbil ger 10 gånger mer till säljaren i ett annat land. Det är förbud att föra ut skrotbilar som saknar acceptabel besiktning. Det är kanske skälet till den lönsamma affären hos den organiserade brottsförekomsten.

Värdet av skrotbilar i Ängelholm växer på bilskrot

Värdet av skrotbilar i Ängelholm växer på bilskrot

Det förekommer en rejäl risk att kasserade bilar från Ängelholm inte blir inlämnade hos auktoriserade bilskrotar, utan hamnar inom oegentlig aktivitet.

Skrota bilen i Älvsbyn med återvinning på bilskrot räcker inte ur klimatsynpunkt

Skrota bilen i Älvsbyn med återvinning på bilskrot räcker inte ur klimatsynpunkt

Att skrota bilen i Älvsbyn hos en auktoriserad bilåtervinnare medför en klimatklok gagn. Genom bilproducenternas hårda principer återvinns vraken till nittiofem procent av tjänstevikten.

Transportstyrelsen och Riksdagen insats begränsas till registrering av antalet otillåtna utförda uttjänta fordon via kajplatser eller via bron till Danmark. Allt enligt Tv 4 som intervjuat inspektörer från ett klimatkansliet i Göteborgs hamn. När en kasserad personbil i Orsa säljes genom Google eller pressen, kan den även återföras i trafik utan ägarens kännedom. Och en del mindre bilverkstäder lagar enkelt de miljö-och trafikfarliga personbilarna i körbart skick.

Om en bilägare överlämnar sin defekta bil för ämnad bildemontering, utan att få skrotintyg från en certifierad bildemontering, kan det medföra kommande dilemman. Åliggande för skrotning och bildemontering vilar tungt på fordonsinnehavaren. Och detta instrueras otvetydigt i naturförordningen. För att slippa ohederligt förfarande vid avyttring bör säljaren vidta initiativ för att eliminera sådana vågspel, när det är dags att skrota sin bil.

Igenom biltillverkarnas framgångsrika recykling, samt bilskrotarnas rationella modernisering enligt bilskrotslagen, kan fordonsägaren vänta sig en rejäl kompensation vid inlämning. Då bilskrots fordon hämtas utgår även varierande ersättning. Men det är vid ett dylik möjlighet, som risken föreligger för att de uttjänta fordonen kan komma på berörda villovägar, med framtida strul som påföljd.

Alla skrotbilar från Orsa bör fraktas till en legitimerad skrot

Bärgar bilägaren själv in sin uttjänta bil till en auktoriserad bildemontering minskar riskerna för bedrägligt förfarande. Innan arbetsgången med fragmentering demonteras populära komponenter för återanvändning och renoveras för att senare säljas vidare. Och genom mottagningsbevis, som bekräftar skrotning och avfärdande hos bilregistret, säkerställer en tillåten behandling.

Samtidigt får ägaren bra kompensation för en uttjänt bil i Orsa. Men priset varierar med flera tusen kronor. Så det kan vara smart att studera valmöjligheterna. Ska bilen bärgas är osäkerheten desto större att den inte når en auktoriserad bilskrot. Men det existerar möjligheter att sätta hinder för de illegala rörelsen. Tillse att transport genomförs av ett företag som har tillstånd för transport av farligt avfall och som har avtal med en certifierad bilåtervinnare, också att ett underskrivet kvittens med skrotningsintyg överlämnas, som bevis för nästkommande avfärdande på Transportstyrelsen. Syna, före transporten, att behörighet för transport av skrotbilar är utförd av Transportstyrelsen. En seriös bilbärgare har ett sånt formulär lättillgängligt och läsbart på sin hemsida. Dessa lätta steg borgar för att bilvraket i Orsa hanteras på ett legalt och miljöskyddat sätt.